Nieuws

Nieuws

Nieuwsbrief

We willen de nieuwsbrief voortaan niet meer vanaf de schoolmail versturen, maar via ons de mailmogelijkheden die ons leerlingvolgsysteem ons biedt.

Lees verder

Team

Vanaf de kerstvakantie is ons team uitgebreid met een nieuwe studente: Mareen Veenstra.

Lees verder

Vanuit groep 1-2

Het nieuwe jaar zijn wij begonnen met het thema ‘voor hulp bellen wij 112’. We hebben al veel geleerd over de verschillende hulpdiensten. Maar wat is er nou leuker dan dat er een echte politieagent langskomt om te vertellen over zijn beroep.

Lees verder

Vanuit groep 7-8, King Lear

Het waaide. Het waaide met vlagen zo hard in Nederland, dat er mensen over de straat buitelden of schoven! Dat kregen we mee via WhatsApp-filmpjes, terwijl we aan het wachten waren op de enige speler in het toneelstuk Koning Lear van Joris Lehr. Joris zat in de trein op weg naar Lelystad, maar de wind deed ook daar zijn werk. Het gevolg? Vertraging voor Joris en wachten voor ons (en alle andere toeschouwers). Toen Joris eindelijk was aangekomen, kon de voorstelling beginnen. De hofnar (de grappenmaker van de koning en de prinsessen) vertelt het verhaal: Koning Lear is te oud geworden. Hij wil zijn land verdelen over zijn drie dochters, maar met de jongste dochter verbreekt hij op het laatst het contact. Zij vertrekt naar Frankrijk. Zijn twee oudste dochters verdelen het land, maar hebben een hekel aan elkaar… Dat loopt niet goed af. Of toch, want de jongste dochter komt weer terug naar Engeland en … de oude koning Lear leeft ook nog steeds…

Lees verder

Kerstmis 2017

We hebben woensdagavond genoten van een gezellig kerstfeest. We hadden geluk met de weersomstandigheden, alles kon op het schoolplein plaatsvinden. Nadat juf Daniëlle het adventverhaal over Ebeneazer Scrooge verder heeft verteld, we gezamenlijk het advent lied hebben gezongen en het gebed is gebeden kon de kerstmarkt van start gaan. De kinderen konden verschillende activiteiten ondernemen. Veel kinderen hebben samen met hun ouders kerststukjes gemaakt, kerstkaarten geknutseld, een kerstbal voorzien van een eigen tekening en er is flink gezaagd en getimmerd aan houten kerstboompjes. Tussendoor konden we genieten van een lekker warme soep, een kopje chocolademelk/gluhwein of een ander drankje en er zijn vele broodjes gebakken boven het vuur. We willen iedereen die materialen/diensten ter beschikking heeft gesteld, heel hartelijk danken. Ook de kerstcommissie willen we bedanken en iedereen die geholpen heeft bij hand en spandiensten. Alle vrolijk pratende kinderen en ouders onder de vele lampjes op het plein brachten echt “Titus in kerstsferen. We mogen ons verheugen in de betrokkenheid van veel ouders. Dat stemt ons tot dankbaarheid.

Lees verder

Nieuwe leerkracht groep 3

Na de kerstvakantie zal juf Evy Timmermans op vrijdagochtend nieuwe leerkracht in groep 3 zijn. Juf Janiek zal die ochtend niet meer op school zijn. Op maandag t/m donderdag zal juf Janiek voor de groep staan.

Lees verder

Splitsing kleutergroep

Zoals bekend wordt de kleutergroep na de kerstvakantie gesplitst. De ouders van de kinderen van groep 1-2 hebben deze week een brief ontvangen met de nieuwe groepsindeling.

Lees verder

Ontruimingsoefening

Nadat vorige week alle rookmelders en brandmelders e.d. hun periodieke controle hadden gehad, hebben we afgelopen woensdag op school een ontruimingsoefening gedaan. De sirene (slow-whoop) was door de hele school goed te horen, alle groepen verlieten vlot hun lokalen en verzamelden zich op de afgesproken verzamelplaatsen. Daar werd aan de hand van de namenlijst gecontroleerd of we er allemaal waren. Ongeveer ieder half jaar blijven we dit oefenen, zodat iedereen goed weet wat hij/zij moet doen in het geval van een calamiteit.

Lees verder

Vanuit groep 1-2

Het is bijna kerst en dat is te merken in groep 1/2. De afgelopen weken zijn wij druk aan het werk geweest met het bezorgen van de kerstkaarten. Tijdens een wandeling door het dorp hebben we gekeken naar de straatnaamborden, de huisnummers en natuurlijk naar de oranje brievenbus. Bij de spar hebben we een postzegel gekocht. Bij ons in de groep is ook nog een echte postbode geweest. Ze heeft ons alles verteld over haar werk. Er zijn in onze groep heel wat kerstkaarten gestempeld, gesorteerd en bezorgd.

Lees verder

Sinterklaas 2017

Gelukkig is ook dit jaar Sinterklaas weer geweest. En dit keer kwam hij zelfs aan in een legerauto! Hij had wel 3 Pieten bij zich!

Lees verder

Jaarvergadering

Afgelopen woensdag waren we blij velen van u te zien tijdens de jaarvergadering. Alle geledingen binnen onze school hebben kort verteld wat er tijdens het schooljaar 2016-2017 allemaal de revue is gepasseerd. Ook is het financieel jaarverslag van de Activiteiten Commissie getoond. Het tweede deel van deze avond was gericht op begrijpend lezen en had als titel: Lezen met begrip. Middels onderzoekresultaten is aangetoond welke factoren van grote invloed zijn op de taalontwikkeling van kinderen in het algemeen en begrijpend lezen in het bijzonder. Ouders willen graag hun kinderen ondersteunen, maar weten vaak niet hoe ze dit kunnen doen. Tijdens de avond hebben we op school een viertal korte workshops aangeboden. Ouders kregen naast wat achtergrondkennis, vooral praktische tips over wat ze thuis met hun kinderen zouden kunnen doen. De hand-out (actuele woordenschat) kan dienen als reminder (actuele woordenschat) om er thuis nog eens, met partner en/of andere geïnteresseerden over door te praten!

Lees verder

Nieuwe leerkracht groep 7-8

Enkele weken geleden heeft u in de nieuwsbrief kunnen lezen dat meester Peter per 1 januari een baan als directeur aanvaard heeft, en dat wij zouden zoeken naar passende vervanging.

Lees verder

Schoen zetten voor Sinterklaas

Sinterklaas is weer in het land! Op de Titus Brandsma zijn er dit jaar weer allerlei dingen te beleven. Gisteren, 23 november, hebben we bijvoorbeeld onze schoen gezet!

Lees verder

Vanuit groep 3

Afgelopen maandag zijn de kinderen van groep 3 naar het muzisch centrum in Emmeloord geweest. Hier hebben zij geleerd om op een Djembé te spelen. Meester Moustapha heeft ons alles geleerd over deze bijzondere trommel en heeft van de les echt een Afrikaans feestje gemaakt!

Lees verder

Enquête Flevomeer Bibliotheek

Onze schoolbibliotheek is een samenwerking tussen onze school en FlevoMeer Bibliotheek. Momenteel is FlevoMeer Bibliotheek bezig met een onderzoek naar de tarieven. Onder andere ook de tarieven voor het jeugdabonnement. Ouders wordt gevraagd om hun medewerking. Hoe ziet uw ideale bibliotheeklidmaatschap eruit? En welke leentermijn heeft uw voorkeur? FlevoMeer Bibliotheek maakt het u graag nog beter naar de zin en is daarom heel benieuwd naar uw mening over hun tarieven en service. Wilt u graag boetevrij lenen? Of staat gratis internet juist hoog op uw verlanglijstje? Door de korte vragenlijst in te vullen maakt u kans op een jaar lang gratis lenen bij de bibliotheek. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten.

Lees verder

Vanuit groep 1 en 2: rooien en oogsten

In groep 1 en 2 werken we nu al voor de tweede week aan ons thema rooien en oogsten. Om ons heen zien we dat natuurlijk veel gebeuren, je ziet grote machines en trekkers met grote karren. Om dat nu eens van dichtbij te kunnen bekijken mochten we afgelopen maandag bij Jidde thuis komen kijken. Bij de familie De Rijke hebben we de enorm grote aardappelrooier gezien en de andere machines die gebruikt worden om te oogsten, ook mochten we de kisten in de schuren bekijken. Rob en Marije hebben ons laten zien hoe aardappels groeien en we zijn zelf ook met onze laarzen aan, het land op gegaan om met de hand aardappels te rooien. Het was een leerzame ochtend! Alle ouders die hieraan hebben meegeholpen, heel hartelijk dank!

Lees verder

Sint Maarten Emmaüsviering, herhaling

Een oproep aan alle kinderen en hun ouders Jullie zijn op zondagmiddag 12 november van harte welkom in de RK kerk Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee in Marknesse. Adres is G. Lokkenstraat. Er is dan een Sint Maartenviering om 16.00u. Wij vragen jullie allemaal een lampion mee te nemen want we gaan in een donkere kerk met de lampionnen in optocht door de kerk. Er wordt een spel gespeeld door kinderen, daarin zullen we over het leven van Sint Maarten horen. We gaan ook Sint Maarten liedjes zingen.

Lees verder

Vetrek Meester Peter

Meester Peter per 1 januari 2018 aangenomen is als directeur op de Mgr. Zwijsenschool in Kampen. Dit betekent dat hij vanaf dat moment niet langer bij ons leerkracht zal zijn in groep 7-8. Het is fijn voor Peter dat hem deze kans geboden wordt, en wij willen hem dan ook van harte feliciteren.

Lees verder

Startgesprekken

Op advies van de schooladviescommissie zijn we enkele jaren geleden begonnen met onze zgn. startgesprekken voor alle ouders die hier behoefte aan hebben.

Lees verder

Bibliotheek

De zomervakantie is weer voorbij… de zon heeft plaats gemaakt voor flinke regenbuien…dus weer lekker tijd om op de bank te kruipen met een fijn boek! Onze bibliotheek op school is weer geopend, dus kom snel een boek uitkiezen. Er zijn weer een aantal nieuwe aanwinsten, misschien heb je ze al gespot. Op dit moment is de bibliotheek open op woensdagochtend van 12.30 uur tot 13.00 uur en vrijdag tussen de middag van 12.00 uur tot 12.45 uur. We zijn ontzettend blij dat we altijd kunnen rekenen op een aantal lieve vrijwilligers die ons helpen met het uitlenen en innemen van de boeken. We kunnen echter nog een paar extra handen gebruiken, welke vader/moeder/opa/oma vindt het leuk om mee te helpen? Meer informatie en/of aanmelden graag bij juf Gonnie (g.vannieuwenhuizen@aves.nl)

Lees verder

Uitje Activiteitencommissie 26 september

Zoals u in de laatste Nieuwsbrief voor de vakantie heeft kunnen lezen, organiseert de AC op dinsdag 26 september een uitje voor de hele school. De bestemming blijft nog even geheim, maar houd er rekening mee dat de kinderen pas rond 16.00 uur terug zijn.

Lees verder

Luizencontrole

Deze week is er weer gecontroleerd op luizen. Fijn, dat er geen luizen geconstateerd zijn! Maar ook fijn, dat er wederom een groep ouders is die dat dit jaar willen doen na elke vakantie.

Lees verder

Foto’s in de nieuwsbrief, schoolgids, Facebook

De jongste kinderen van de kleutergroep zullen in de loop van de week een formulier meekrijgen waarin hen gevraagd wordt of we foto’s van het kind mogen gebruiken ter opluistering van de nieuwsbrief enz. Ook wordt hen gevraagd of er foto’s op Facebook geplaatst mogen worden om de school positief naar buiten te brengen.

Lees verder

Vrijdag 21 juli (laatste schooldag)

Donderdag 20 juli mogen we met elkaar een prachtige slotavond beleven. Het zal voor de meeste kinderen betekenen dat ze later op bed gaan dan gebruikelijk. Voor vrijdag betekent dit dat de kinderen ook iets later op school mogen komen. We verwachten alle kinderen uiterlijk om 09.30 uur op school. Natuurlijk zijn alle leerkrachten om 08.45 uur aanwezig en zijn uw kinderen ook eerder welkom.

Lees verder

Schooluitje groep 1 t/m 8

Het lijkt nu nog ver weg, maar volgend schooljaar op 26 september 2017 is er een schooluitje met alle kinderen van de school. Vanuit de AC gaan we met de kinderen iets ontzettend leuks doen. Dit blijft voor nu nog even een verrassing. Mocht u echter tijd en zin hebben om die dag mee te gaan, kun je je alvast opgeven bij de groepsleerkracht.

Lees verder

Schoolreisje groep 1/2

Afgelopen dinsdag zijn de groepen 1/2 op schoolreisje geweest naar Hans en Grietje. Ze hebben hier heerlijk gespeeld, maar ze moesten wel oppassen, want soms gebeurde er iets onverwachts.

Lees verder

GGD onderzoeken groep 7 in het nieuwe schooljaar

Op woensdag 6 september komt een verpleegkundige vanuit de GGD preventieve onderzoeken doen bij de kinderen die in groep 7 zitten (de groep 6 van nu). Hier krijgt u in de zomervakantie als ouder/verzorger bericht van. Noteert u wel alvast de datum?

Lees verder

Afwezigheid Paulien

Helaas blijkt de afstemming van medicatie voor mijn schildklierprobleem lastiger te zijn dan we in de eerste instantie van uit waren gegaan. Na advies van de arbo-arts en in overleg met het College van Bestuur heb ik besloten om tijdelijk mijn werkzaamheden op school neer te leggen.

Lees verder

Trefwoord: Huis

In de komende twee weken van 3-14 juli werken we bij Trefwoord rond het thema “Huis”. In de klas en op het schoolplein horen we vaak de kinderen of de collega’s roepen “Ik ga naar huis!”. En dan neem je afscheid van elkaar: “Dag! Tot morgen!” Maar eigenlijk zegt dat kind of die collega heel veel tegelijk als geroepen wordt “Ik ga naar huis!”. ‘Huis’ heeft een grote rijkdom aan betekenissen. Een huis is een stapel stenen met een huisnummer erop. Maar ‘huis’ is ook de warmte van mensen die jou kennen en bij wie jij je op je gemak voelt. Het is de bescherming tegen striemende regen, maar ook de beschutting waarin je je kunt terugtrekken, lekker even op jezelf. De kinderen denken na over hun ‘huis’ en leren vele betekenissen van ‘huis’ kennen. Daarmee ontdekken ze nieuwe aspecten van het leven, want ‘huis’ is een deel van leven. Zo roept de ‘deur vragen op over hoe open en welkom je bent. De ‘stenen’ kun je zien als ieders plaats – ieder is een steen - binnen een gemeenschap en de meerwaarde van de groep stenen samen. Het ‘dak’ verwijst naar bescherming en veiligheid. Die rijkdom van ‘huis’ horen de kinderen terug in de Bijbelverhalen. Jezus komt bij verschillende mensen in hun huis. Zo is hij te gast bij een farizeeër, waar hij een zieke man geneest. Die zieke man hoort erbij in dat huis, maar de farizeeër denkt er anders over. De kinderen onderzoeken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat iedereen zich welkom en thuis voelt. Dan horen ze het verhaal over Jezus die zichzelf vergelijkt met een hoeksteen. Het is de steen die niet gemist kan worden: zo’n harde steen die in de hoek komt te liggen op de plek waar het huis het zwakst is. Wie is voor de kinderen zo belangrijk als een hoeksteen? En tot slot is er het verhaal van Jezus over twee mannen die ieder een huis bouwen: de één bouwt op het zand, de ander op een stevige rotsgrond. De kinderen bedenken welk huis het stevigst staat. En ze onderzoeken wat ervoor zorgt dat ‘ons huis’, in de school of thuis, stevig staat? We sluiten het schooljaar in de laatste week met Trefwoord af door elke dag even stil te staan bij hoe het afgelopen jaar was. We kijken terug en ruimen op, nemen het goede mee en laten iets achter voor de volgende groep. Zo kunnen we opgeruimd de vakantie in.

Lees verder

Rapporten

Op 14 juli willen wij graag het nieuwe rapport meegeven. Niet alle ouders hebben echter het rapport al ingeleverd.

Lees verder

Theaterworkshop groep 3/4

Afgelopen donderdag hebben de kinderen uit groep 3/4 een theaterworkshop gehad vanuit cultuurbedrijf NOP. We verzamelden in het speellokaal van groep 1/2, waar juf Laura ons meenam in allerlei soorten bewegingen (maak je groot, breed, klein, plat, etc.)! We hebben verschillende emoties en personages uitgebeeld, zoals een deftige dame, een vriendelijke koning en een dikke patatbakker, een verlegen, klein meisje. Wat een enthousiasme! Juf Laura vond dat we het vol overgave deden! Uiteindelijk hebben we in kleine groepjes een toneelstukje bedacht en laten zien aan elkaar, waarbij we de eerder uitgebeelde emoties en personages mochten gebruiken. Het was een geslaagde workshop!

Lees verder

VakantieBiep-app

In de zomervakantie is het helaas niet mogelijk om boeken te komen lenen bij onze schoolbibliotheek. Toch kun je in de zomervakantie lekker blijven lezen! Ook dit jaar kun je de VakantieBiep-app downloaden, op www.vakantiebieb.nl is een instructiefilmpje te zien. Op deze manier kun je (gratis) een hele stapel leuke kinderboeken lezen, er zijn een flink aantal boeken in de categorie 6-9 jaar en in de categorie 9-12 beschikbaar. De app is nu al te downloaden, dus vraag je ouders, dan heb jij gedurende jouw zomervakantie alvast genoeg leesvoer. (Voor vaders en moeders: Vanaf 1 juli is er ook een VakantieBieb-app beschikbaar met een collectie voor volwassenen!) Lezen is niet alleen leuk, maar ook je leesvaardigheid (AVI-niveau) blijft er door op peil.

Lees verder

Overblijf

Op donderdag 18 juli heeft de overblijf een traktatie voor alle kinderen. De kinderen hoeven hierdoor geen eigen brood mee te nemen voor de overblijf. Hier wordt voor gezorgd. Ook de kinderen die normaal niet overblijven, mogen die dag overblijven. Mochten er kinderen zijn met een allergie, dieet of die geen varkensvlees eten, geef dit dan even door aan de leerkracht.

Lees verder

Duikelrek

Wat een prachtig duikelrek hebben wij gekregen van de AC! De kinderen zijn er heel blij mee! (en daardoor wij ook)

Lees verder

Parkeren bij de school

Al meerdere keren hebben wij de aandacht gevraagd voor het parkeren van auto's voor de school. Wilt u uw auto parkeren in de diverse parkeergelegenheden?

Lees verder

Groep 2 op de donderdagmiddag

De kinderen van groep 1 zijn donderdagmiddag vrij en 2a en 2b zijn dan wel aanwezig. Omdat we nu steeds meer naar het eind van het schooljaar gaan hebben we besloten om groep 2 op donderdagmiddag samen te voegen. (16 kinderen)

Lees verder

Vanuit groep 3/4

De ouders en de kinderen van groep 3/4 hebben vast wel gemerkt dat juf Janiek weer meer en meer voor de klas staat. We zijn daar blij mee, omdat dat betekent dat de gezondheid van juf Janiek sterk vooruit gaat.

Lees verder

School-bibliotheek

Sommige kinderen hebben ze misschien al gespot, we hebben weer een heel aantal nieuwe titels in onze schoolbibliotheek! Voor alle leeftijden zijn er weer nieuwe aanwinsten, kom snel kijken, want ook voor jou staat er vast iets tussen! Deze boeken mogen natuurlijk op school gelezen worden, maar het is ook mogelijk om een boek te lenen en thuis lekker te lezen. De openingstijden voor het lenen voor thuis zijn: woensdag van 12.30 – 13.00 uur en vrijdag van 12.00 – 12.45 uur.

Lees verder

Klassenverdeling 2017-2018

Dit lopend schooljaar is nog niet voorbij, toch kijken we al naar het nieuwe schooljaar en denken we samen na over de klassenverdeling van het nieuwe schooljaar. Na overleg met de s.a.c. en de m.r. hebben we gekozen voor de volgende klassenverdeling:

Lees verder

Thema 'Vrijheid' van 8-24 mei

In de weken van 8 mei tot 24 mei werken de kinderen bij het vak godsdienst/levensbeschouwing rond het thema “Vrijheid”. De maand mei begint ieder jaar met de herdenking van de zwaar bevochten vrijheid in de Tweede Wereldoorlog. Herdenken is tegen elkaar zeggen: we willen zorgen dat die vrijheid er blijft en dat die vrijheid mogelijk wordt voor anderen die in onvrijheid leven.

Lees verder

Thema Sport in groep 1 en 2

Bij de kleuters werken we deze week en de komende twee weken over het thema sport. We leren graag verschillende soorten sport kennen en nodigen daarom ook ouders uit die ons iets meer kunnen vertellen en laten zien over “hun” sport. Misschien kunt u het zelfs wel samen met ons proberen te doen… Mogelijk heeft u er via uw kind al over gehoord, want we hebben al een paar afspraken gemaakt! We zijn redelijk flexibel, dus een geschikt tijdstip plannen moet lukken! Bent u enthousiast over uw sport en lijkt het u leuk om de kinderen van groep 1 en 2 ook enthousiast te maken, neem contact op met de leerkrachten van groep 1 en 2.

Lees verder

Kamp groep 3/4

Afgelopen woensdagen donderdag is groep 3/4 op kamp geweest in St. Jansklooster. Het thema was dieren. Wat hadden we een geluk met het weer! We hebben heerlijk buiten gespeeld, de dieren die op het terrein waren, mogen verzorgen en verschillende spellen en opdrachten gedaan! De spellen olifantenplassen en flessenvoetbal waren zeer geslaagd in het zonnetje! Ook hebben we liedjes gezongen aan het kampvuur, levend stratego gedaan en een speurtocht gelopen. Iedereen heeft genoten en het was erg gezellig.

Lees verder

Vastenactie

Vandaag, op Witte donderdag, hebben we tijdens een viering met alle kinderen van onze school gezamenlijk geluisterd en gekeken naar de verhalen rond Pasen. Ook de vastenactie liep natuurlijk ten einde. We hebben alle vastenactie-spaarpotjes verzameld en al het gespaarde geld bij elkaar gedaan. Met ons allen hebben we nu al het fantastische bedrag van € 267.69 gespaard. Dit geld gaat naar de kinderen in El Salvador, waar het gebruikt wordt voor speeltoestellen en moestuinen. Als jullie hier meer over willen weten, kun je middels deze link (https://youtu.be/h0vjk6u5sdY) het filmpje bekijken. Als je je spaarpotje nog niet mee naar school hebt genomen, mag dit volgende week ook nog. Lever je spaarpot dan in bij je juf of meester, zij zullen zorgen dat het geld op de goede plek komt. Namens alle kinderen in El Salvador heel hartelijk bedankt voor jullie inzet!

Lees verder

21 april Koningsspelen

Vrijdag 21 april vieren we samen met basisschool de Klimop de Koningsspelen. Op deze dag zullen de groepen 1-2, 3-4-5 en 6-7-8 allerlei spelletjes gaan spelen.

Lees verder

Afsluiting techniekproject scholen Nagele

Basisscholen Klimop en Titus Brandsma hebben dinsdagavond 11 april hun gezamenlijke project “Water” afgesloten. Tijdens de afsluiting hebben de ouders en andere belangstellenden kunnen zien waar de kinderen de afgelopen 3 weken aan hebben gewerkt.

Lees verder

Vastenactie

We zijn al weer enige weken op weg naar Pasen, onder andere middels ons vasten-aktie-project besteden we hier in de klassen ook aandacht aan. Dit jaar sparen we voor kinderen in El Salvador.

Lees verder

Palmpasen

In de aanloop naar Pasen, vieren we aanstaande vrijdag 7 april Palmpasen. Ook dit jaar gaan we op school Palmpasen-stokken versieren, we vertellen over de symboliek van het palmtakje en het broodhaantje en alle andere versierselen. Na het versieren houden we een korte viering, die we om 11.50 uur afsluiten met een kleine rondgang over het schoolplein. Om dit alles mogelijk te maken, zijn we op zoek naar ouders/opa’s/oma’s/oppassen die ons willen assisteren bij het versieren, we

Lees verder

Koningsspelen

Vrijdag 21 april vieren we samen met basisschool de Klimop de Koningsspelen. Op deze dag zullen de groepen 1-2, 3-4-5 en 6-7-8 allerlei spelletjes gaan spelen.

Lees verder

Wetenschap en Techniek, thema Water

Dinsdag 21 maart tot en met dinsdag 11 april staan in het teken van Wetenschap en Techniek. Samen met onze buurschool gaan we actief aan de slag binnen het thema ‘water’. De gezamenlijk afsluiting hiervan is op dinsdag 11 april (tijd volgt nog). Noteer deze data vast in uw agenda.

Lees verder

Schoolvolleybal groep 6-8

Op woensdag 15 maart was er schoolvolleybal, de kinderen die meededen uit onze klas zijn: Demi van der Wiel, Silke Bergboer, Celine van Herwaarde & Claudio Mink. In de eerste wedstrijd wonnen we met 4-1 de tweede wedstrijd wonnen we met 5-1 en de derde met 6-0 toen gingen we naar de finale. Die moesten we tegen Bant spelen, we hadden verloren met 3-1 maar werden toch tweede. Vervolgens kregen we toch nog een beker plus nog een stickerblaadje en een lintje, het was super gezellig.

Lees verder

De keuze voor het Voortgezet Onderwijs

In februari 2017 vinden de adviesgesprekken voor het VO plaats (elke leerling in groep 8 van de basisschool krijgt voor 1 maart een schooladvies). In het schooladvies staat welk type voortgezet onderwijs het beste bij de leerling past. De school kijkt daarvoor onder andere naar leerprestaties, aanleg en ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode. Vervolgens wordt de aanmeldingsprocedure in gang gezet.

Lees verder

De keuze voor het Voortgezet Onderwijs

In februari 2017 vinden de adviesgesprekken voor het VO plaats (elke leerling in groep 8 van de basisschool krijgt voor 1 maart een schooladvies). In het schooladvies staat welk type voortgezet onderwijs het beste bij de leerling past. De school kijkt daarvoor onder andere naar leerprestaties, aanleg en ontwikkeling

Lees verder

Klassenouders

U heeft in de schoolgids gelezen dat elke klas een klassenouder heeft. Deze klassenouder heeft o.a. een organiserende taak en ondersteunen hiermee de leerkracht. Voor de klassenouders is de mail een handig hulpmiddel.

Lees verder

Juf Lianne is terug

Het is fijn dat juf Lianne weer bij ons op school is na haar bevallingsverlof. Juf Lianne is op donderdag en vrijdag in groep 1-2a. Vandaag waren juf Kelly en juf Lianne samen in de klas. Voortaan zal op maandag t/m woensdag juf Kelly aanwezig zijn, en op donderdag en vrijdag dus juf Lianne.

Lees verder

Advent: hoe werken we hieraan in de klassen?

Op de hele wereld wordt kerstmis gevierd. Het lijkt er dan op dat al die verschillen op de wereld zoals religieuze, etnische, culturele en sociale grenzen, voor even worden vergeten. Het is blijkbaar het moment om op zoek te gaan wat ons bindt. Mensen lijken heel even van goede wil en verlangen naar vrede en warmte. Voor even willen we de ruzies en de conflicten in de wereld vergeten.

Lees verder

Groep 1-2

Op onze school hebben we dit schooljaar gekozen om de kinderen van groep 1 en 2 niet in twee aparte groepen onder te brengen, maar twee combinatiegroepen 1/2 te vormen. Op deze manier denken wij nog beter tegemoet te kunnen komen aan de ontwikkelingsbehoeften van alle kinderen. Iedereen is inmiddels al weer gewend aan de nieuwe situatie, maar misschien vindt u het fijn om hier nog wat meer van te weten.

Lees verder

Hulp bij het lesgeven aan volwassenen

Ongeveer een half jaar geleden zijn we gestart met het geven van Nederlandse les aan ouders van onze school die de taal niet (goed) spreken of begrijpen. Dit is gebeurd onder de bezielde leiding van juf Vrony Brugge.

Lees verder

Scholierensport

Tijdens het project scholierensport kunnen leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs in een aantal lessen kennismaken met een of meerdere sporten. Een mooie kans om samen met leeftijdsgenoten vrijblijvend een sport te proberen. Dit jaar is er keuze uit ruim 50 sportaanbieders in Noordoostpolder en doen in alle dorpen meerdere verenigingen mee!

Lees verder

Kerstviering 2016

Wat een prachtige Kerstviering hebben we gisteren samen mogen beleven! We hebben in groepen een route door het dorp gelopen, en bij verschillende huizen waren we welkom om een stukje van het kerstverhaal te horen en/of wat lekkers te ontvangen. We hebben prachtige liedjes gezongen die de kinderen ook allemaal flink geoefend hadden.

Lees verder

Extra inzet leerkrachten

Het is fijn dat wij vanuit Passend Onderwijs middelen hebben gekregen om de kinderen van onze school extra te ondersteunen. Met wat extra middelen kunnen wij hier drie dagen een extra leerkracht van bekostigen die de klassen zal ondersteunen. Deze leerkracht zal de kinderen die extra zorg nodig hebben individueel of in kleine groepjes kunnen ondersteunen. Het gaat hier om kinderen van groep 3 t/m 8.

Lees verder

Telefonische bereikbaarheid

Alle Avesscholen hebben speciale regelingen getroffen met de KPN en Tele 2. Deze partijen zijn beiden aan het werk geweest in onze school. Voorlopig is het effect dat we op dit moment telefonisch onbereikbaar blijken te zijn. Op dit moment kunt u ons dus niet telefonisch bereiken op onze schooltelefoon. Uiteraard kunt u ons nog wel mailen: swstitusbrandsma@aves.nl of p.elshof@aves.nl .

Lees verder

Iris Stoker wint voorleeswedstrijd

Vrijdagochtend heeft er een voorleeswedstrijd plaatsgevonden in groep 7/8. Er hebben 7 kinderen meegedaan. Op de derde plek is Tessa geëindigd, en op de tweede plek is Famke geëindigd. Iris is er uiteindelijk met de winst vandoor gegaan en zal ons vertegenwoordigen tijdens de kwartfinale in Emmeloord. Deze zal plaatsvinden in de periode januari tot half maart. Daar wensen we Iris ontzettend veel succes!

Lees verder

Tafeltennistafel

Op de laatste ouderavond is gesproken over de financiële reserves die in de loop der jaren opgebouwd zijn door de A.C. Er is toen gesproken om een deel van deze reserves te spenderen aan speelmateriaal voor de kinderen.

Lees verder

Een dochter voor juf Liane

Wij zijn heel blij dat Mirthe van Eijken is geboren, dochter van juf Lianne en Hendrik. Met Mirthe gaat het gelukkig helemaal goed, en ook juf Lianne voelt zich helemaal goed.

Lees verder

Rapporten op 8 juli

Anders dan eerder in de nieuwsbrief geschreven is krijgen de kinderen op 8 juli hun eindrapport mee. Voor de kinderen van instroomkinderen van groep 1 (kinderen die in of na januari 2016 in de klas zijn gekomen) geldt het volgende: de kinderen krijgen niet een “gewoon” rapport. Wel krijgen deze kinderen een korte tekst mee van de leerkracht waarin zij haar bevindingen en observaties beschrijft.

Lees verder

Inrichten halletjes van de school

 U heeft vast wel eens opgemerkt dat de halletjes van onze school wisselend ingericht zijn. Vaak is de wisseling per seizoen, of er is een duidelijk thema in de school of alleen de onderbouw. Deze halletjes worden verzorg door juf Anke en Cindy Keur. Zoals u weet zal juf Anke volgend schooljaar niet meer op onze school werken, en ook Cindy heeft aangegeven dat zij dit volgend schooljaar niet meer kan doen. Mijn vraag is de volgde: welke ouder(s) zit/zitten vol ideeën voor deze halletjes? Wilt u hier eens over nadenken? Voor informatie kunt u natuurlijk terecht bij juf Paulien, juf Anke en bij Cindy.

Lees verder

De vakantieBieb-app

Het duurt nog een aantal weken, maar gedurende de zomervakantie is onze bibliotheek op school helaas ook gesloten...En wij weten dat ook in de zomervakantie lezen leuk is! De bibliotheek speelt daar goed op in met een nieuwe (gratis) app, te downloaden via de App Store en Google Play Store. Via deze app is een grote selectie e-books voor kinderen (en volwassenen) te downloaden. Deze3 app is beschikbaar vanaf 1 juni t/m 31 augustus 2016. Voor meer informatie kun je kijken op www.vakantiebieb.nl (alle kinderen krijgen deze week ook een ansichtkaart hierover mee!)

Lees verder

Groepsindeling volgend schooljaar

Volgend schooljaar zullen we voor het eerst in het bestaan van onze nieuwe school geen gebruik meer kunnen maken van de fusiegelden die we de afgelopen jaren hebben gekregen. Dit betekent dat wij met een groep minder gaan werken.

Lees verder

Spaargeld activiteitencommissie

Tijdens de jaarvergadering werd er gevraagd of er met het geld dat op de spaarrekening van de AC staat niet iets leuks gedaan kan worden.  Met de AC-leden is hier over gesproken en hebben we het volgende bedacht. Graag zouden wij van jullie, maar ook van jullie kinderen ideeën ontvangen over waar we het geld aan zouden moeten besteden. Denk dan bijvoorbeeld aan iets voor op het plein, een educatief uitje, enz. Deze ideeën kunnen tot en met 18 mei in de ideeënbus worden ingeleverd . Deze bus staat in de hal van de midden- /bovenbouw. Zou u dus samen met uw kind/kinderen willen brainstormen over ideeën en deze op papier in de ideeënbus willen inleveren?

Lees verder

Nieuwe aanwinsten schoolbibliotheek

Op de foto zie je de zojuist binnengekomen spiksplinternieuwe kinderboeken, een aanwinst voor onze schoolbibliotheek. Je kunt ze natuurlijk op school in je eigen klas lezen, maar als je niet kunt wachten... leen je ze lekker voor thuis! Kijk snel of je favoriete titel er tussen staat!

Lees verder

Koningsspelen 2016

Vrijdag 22 april vieren we samen met basisschool de Klimop de Koningsspelen. Op deze dag zullen de groepen 1-2, 3-4-5 en 6-7-8 allerlei spelletjes gaan spelen.

Lees verder

Koningsspelen 2016 (deel 2)

Op vrijdag 22 april zijn de Koningsspelen. Alle kinderen worden die ochtend om 8.45 uur op het plein van de Klimop verwacht. Daar zullen we de dag openen met het Koningsdag dansje. Vervolgens worden er van 9.15 tot 11.15 uur spelletjes gespeeld rondom de scholen. Van 11.15-12.00 uur lunchen de kinderen op de eigen school. De kinderen hoeven die dag geen tas mee te nemen met een tussendoortje of lunchpakket.

Lees verder

Bant - Stormschade wordt na 9 jaar hersteld

De grote stormschade in het Kuinderbos van 2007, is woensdag deels hersteld. Er zijn jonge bomen geplant als vervanging van de duizenden bomen die tijdens de storm omwaaiden. Basisschoolleerlingen uit Noordoostpolder namen de klus op zich, in het kader van de Nationale Boomfeestdag. Ook elders in de provincie wordt er aandacht aan de Boomfeestdag besteed. In Almere worden bomen en struiken geplant, die de bewoners zelf hebben uitgezocht. En leerlingen van de basisschool De Dukdalf zetten samen met burgemeester Franc Weerwind de schop in de grond.

Lees verder

Kom kijken in de klas

We willen u dan ook van harte uitnodigen om bij uw kind een periode een les te volgen. We gaan werken in twee blokken: van 8.45 – 10.00 uur en van 10.00 – 11.30 uur. U bent welkom tijdens het eerste blok of in het tweede blok. We vragen iedereen vooraf om zich op te geven als u hier gebruik van wilt maken. U wordt dan ingedeeld in een van de twee groepen. Het is niet mogelijk om hierin een voorkeur aan te geven. U wordt geplaatst in een van de groepen. U krijgt vooraf natuurlijk bericht in welke groep u wordt geplaatst. Het is niet mogelijk om tijdens een blok van klas te ruilen.

Lees verder

Vastenaktie 2016! Vanuit groep 3

Vastenactie 2016: Sparen voor schoolmaterialen voor kinderen in Oeganda. Ook in groep 3 maken we onze spaardoosjes zélf van melkpakken, flessen en doosjes. Erg leuk en goed voor het milieu!

Lees verder

Vastenaktie 2016! Vanuit groep 3

Carnaval!!

Op vrijdag 5 februari is het weer zo ver, dan vieren we ’s ochtends Carnaval! Alle kinderen mogen verkleed op school komen. Op deze ochtend hoeven de kinderen geen eten en drinken mee te nemen. In de middenruimte bij groep 6/7 en 8 houden we een playbackshow. Kinderen die mee willen doen kunnen zich tot vrijdag 29 januari opgeven bij de eigen leerkracht. Er is per klas een maximum aantal acts vastgesteld. Indien er meer acts zijn worden er in de klassen voorrondes gehouden.

Lees verder

Carnaval!!

Morgen vieren we carnaval !!!

Morgen, vrijdag 5 vieren we ‘s ochtends Carnaval! Zoals u weet wordt er een playbackshow georganiseerd. De kinderen hoeven geen eten en drinken mee te nemen. We gebruiken voor de muziek het smartbord. De kinderen hoeven dus ook geen muziek mee te nemen!

Lees verder

Like onze Facebookpagina

Als school willen we graag een facebook-pagina opstellen om zo “snelle en veelal leuke berichtjes” te kunnen versturen. We denken dat Facebook een mooi middel kan zijn om de onderlinge verbondenheid met elkaar te benadrukken.

Lees verder

Nationaal schoolontbijt dinsdag 12 november

Meer en meer kinderen gaan naar school zonder ontbijt gehad te hebben. We willen benadrukken hoe belangrijk wij een goede start van de dag vinden en daarom doen wij mee aan de week van het schoolontbijt. (9 t/m 13 november). Op dinsdag 10 november zullen we allemaal samen ontbijten: op die dag hoeven de kinderen niet eerst thuis te ontbijten. Dat doen we op school. In de bijlage leest u meer informatie over ontbijten.

Lees verder

Sint Maarten liedjes

Op school zijn de kinderen al druk bezig met het maken van lampionen voor Sint Maarten en het oefenen van liedjes. Naast de liedjes die we jaarlijks horen staan er hieronder nog een aantal;

Lees verder

Kinderboekenweek - Kinderen mogen verkleed op school komen !!

Op woensdag 7 oktober gaan wij op school van start met een gezellig kinderboekenbal waar een gouden griffel uitgereikt wordt aan een zeer speciale gast. Het thema van de Kinderboekenweek  is "Raar maar waar" en staat bol van leuke weetjes en uitvindingen. De kinderen mogen die ochtend in stijl op het kinderboekenbal komen, zij mogen zwarte/witte kleding aan, de zaal is ook zwart/wit versierd. 

Lees verder

Kinderboekenweek - Kinderen mogen verkleed op school komen !!

Scholencross

Ook dit jaar organiseert AVNOP weer de jaarlijkse scholencrosses. De eerste zal plaatsvinden op zaterdag 10 oktober, de tweede op zaterdag 7 november. De aanvang van beide crosses is 14.30 uur. De eerste is een cross over 600 meter, de tweede is 1000 meter. Ieder kind dat de basisschool bezoekt en geboren is in de jaren 2003 t/m 2009 kan meedoen. De kosten bedragen €1,50 per cross te voldoen bij de 1e cross op 10 oktober. Ook dit jaar zijn er weer drie klassementen:

Lees verder

Bedankt Sportdag Nagele!

Van Sportdag Nagele kregen wij onlangs veel sport- en spelmaterialen! Zo kregen we voor ongeveer E1000,- nieuwe bounceballen, hockeysticks en hockeyballen! We zijn er heel blij mee en we zullen ze zeker op sport- en spelmomenten inzetten.

Lees verder

Spelletjes over?

De overblijfouders willen u vragen of u wellicht thuis nog korte, complete spelletjes heeft die u thuis niet meer gebruikt? Zo ja, mogen de overblijfkinderen er dan mee spelen op regenachtige dagen?

Lees verder

Begrijpend luisteren/begrijpend lezen

Voor meer informatie over begrijpend luisteren en begrijpend lezen kunt u hier de brochure bekijken. Kinderen die meer lezen, behalen betere resultaten op school. Ook zwakke lezers hebben baat bij recreatief lezen in de klas.

Op school zijn er moeders actief die kinderen controleren op hoofdluis. Wat doen ze precies? Dat kunt u lezen in de folder. Op onze school zijn  richtlijnen opgesteld in het geval van hoofdluis. Deze kunt u hier lezen.