Nieuws

Afwezigheid Paulien

Helaas blijkt de afstemming van medicatie voor mijn schildklierprobleem lastiger te zijn dan we in de eerste instantie van uit waren gegaan. Na advies van de arbo-arts en in overleg met het College van Bestuur heb ik besloten om tijdelijk mijn werkzaamheden op school neer te leggen.

Deze zullen worden ingevuld door anderen, voor zover mogelijk.

Voor ouders betekent dit het volgende:

- Aanspreekpunt is juf Gijselien. Voor zorgen en aandachtspunten rondom uw kind(eren) kunt u natuurlijk allereerst terecht bij de leerkracht van uw kind.

- Enkele dagdelen in de week zal Auke Swart, gewezen-directeur van de OJS De Zevensprong in Emmeloord, bij ons op school zijn om directiewerkzaamheden te verrichten. Hij zal de leerkrachten ondersteunen bij hun vragen en praktische beslissingen.

Daarnaast zal hij een aantal praktische taken op zich nemen, meester Peter zal hem hierbij helpen. Vanzelfsprekend zal ik geregeld op school blijven komen om op de hoogte te blijven van diverse ontwikkelingen.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Luizencontrole

Op school zijn er moeders actief die kinderen controleren op hoofdluis. Wat doen ze precies? Dat kunt u lezen in de folder. Op onze school zijn  richtlijnen opgesteld in het geval van hoofdluis. Deze kunt u hier lezen.