Nieuws

Algemene ouderavond 29 november

Op 29 november hebben we onze jaarlijkse algemene ouderavond. De avond start om 20.00 uur.

Net als andere jaren kent de avond twee onderdelen: in het eerste deel zullen de oudergeledingen vertellen wat zij het afgelopen jaar gedaan hebben. De m.r. , s.a.c. en de a.c. praten u bij. Ook het financieel jaaroverzicht zal u getoond worden.

In het tweede zullen we ingaan op het onderwerp Begrijpend lezen/luisteren. Omdat het luisteren en het lezen een nauwe relatie heeft met elkaar is dit onderwerp voor de ouders van de onderbouw, middenbouw en bovenbouw interessant.

Onze leerkrachten zullen u bijpraten over praktische informatie wat betreft begrijpend lezen.

Graag zien wij u op 29 november, 20.00 uur. De koffie/thee staat klaar!

Na afloop is er gelegenheid tot informeel samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje!

Terug naar het nieuwsoverzicht

Luizencontrole

Op school zijn er moeders actief die kinderen controleren op hoofdluis. Wat doen ze precies? Dat kunt u lezen in de folder. Op onze school zijn  richtlijnen opgesteld in het geval van hoofdluis. Deze kunt u hier lezen.