Nieuws

Algemene vergadering en Informatieavond

Op 18 september hebben we onze algemene ouderavond. Het gedeelte voor de pauze is bedoeld voor de jaarvergadering. De m.r. , de s.a.c. en de a.c. presenteren zichzelf dan. Ook zal de penningmeester van de a.c het financieel jaarverslag presenteren. In het tweede deel van de avond krijgt u de gelegenheid om een klas binnen te gaan. De leerkracht van die klas geeft dan informatie over die groep. Waar gaat uw kind het komende jaar allemaal mee te maken krijgen, wat gaat er gebeuren in die groep en waar ligt m.n. de aandacht? Dit zijn allemaal zaken die in dit tweede deel aan de orde zullen komen. De avond is niet bedoeld om vragen van ouders over individuele kinderen te beantwoorden, uiteraard kunt u wel algemene vragen stellen. De avond begint om 20.00 uur, deel 2 zal starten om 21.00 uur. Na afloop van de avond is er gelegenheid om in informele sfeer een drankje te drinken en andere ouders of leerkrachten te ontmoeten

Terug naar het nieuwsoverzicht

Luizencontrole

Op school zijn er moeders actief die kinderen controleren op hoofdluis. Wat doen ze precies? Dat kunt u lezen in de folder. Op onze school zijn  richtlijnen opgesteld in het geval van hoofdluis. Deze kunt u hier lezen.