Nieuws

Begrijpend luisteren!

U heeft het vast ook wel eens om u heen gehoord, veel kinderen vinden het oefenen van “begrijpend lezen” lastig en “saai”. Toch is het beheersen van deze vaardigheid heel belangrijk voor een succesvolle schoolcarrière. Begrijpend luisteren hangt hier nauw mee samen. Door middel van begrijpend luisteren kunnen kinderen strategieën trainen die noodzakelijk zijn voor begrijpend lezen. Het is dus belangrijk dat kleuters al vaardig worden in begrijpend luisteren. Met begrijpend luisteren verbreden kinderen door actief en doelgericht luisteren naar een verhaal of informatieve presentatie hun kennis van de wereld en leren ze nieuwe woorden. Ouders (en leerkrachten) kunnen begrijpend luisteren bij kinderen stimuleren door ‘hardop denken’. Bij het ‘hardop denken’ laat de ouder 3 zien hoe je lees-/luisterstrategieën toepast. Bijvoorbeeld door terugkijken in de tekst of door het kijken naar illustraties kunnen conclusies worden getrokken en voorspellingen worden gedaan.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Luizencontrole

Op school zijn er moeders actief die kinderen controleren op hoofdluis. Wat doen ze precies? Dat kunt u lezen in de folder. Op onze school zijn  richtlijnen opgesteld in het geval van hoofdluis. Deze kunt u hier lezen.