Nieuws

Bestuurlijke samenwerking Aves en SCPO

Beste ouders,

Graag willen we u weer op de hoogte brengen van de ontwikkelingen rondom de intensievere bestuurlijke samenwerking van Aves en SCPO. Bijgaand ontvangt u nieuwsbrief nr. 4. In deze editie laten we weten wat de reacties zijn op de fusieeffectrapportage. Ook gaan we kort in op de stappen die we de komende maanden gaan zetten. Tot slot hebben we een aantal mooie verhalen ter inspiratie. Want hoe is het nu als scholen in de nieuwe situatie kunnen werken volgens de toekomstige plannen. Wat brengt het u en uiteraard de kinderen. Met vriendelijke groet, Colleges van Bestuur van Aves en SCPO Leo Breukel, Jos Timmermans en Kristiaan Strijker

Terug naar het nieuwsoverzicht

Luizencontrole

Op school zijn er moeders actief die kinderen controleren op hoofdluis. Wat doen ze precies? Dat kunt u lezen in de folder. Op onze school zijn  richtlijnen opgesteld in het geval van hoofdluis. Deze kunt u hier lezen.