Nieuws

Bijna herfstvakantie!

Volgende week is er al weer herfstvakantie! Dat gaat snel! Ik hoop dat iedereen geniet van deze week. Namens het team mag ik u allen een heerlijke vakantie toewensen! Denkt u allen aan de eerste maandag na de herfstvakantie? De kinderen van onze school en de Klimop zijn dan vrij i.v.m. een gezamenlijke studiedag van de teams. We praten over ‘eigenaarschap van het leren’, een belangrijk onderwerp. Wie bepaalt wat geleerd wordt in onze school? En hoe er geleerd wordt? Op welke manier? En in welke tijd? Het is goed om daar als scholen een gezamenlijke kijk op te hebben. ’s Middags gaan de teams uiteen, en onze school zal zich dan gaan buigen over het leesonderwijs op onze school.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Luizencontrole

Op school zijn er moeders actief die kinderen controleren op hoofdluis. Wat doen ze precies? Dat kunt u lezen in de folder. Op onze school zijn  richtlijnen opgesteld in het geval van hoofdluis. Deze kunt u hier lezen.