Nieuws

Carnaval 14 febfruari

Vrijdag 14 februari vieren wij bij ons op school carnaval! We mogen deze dag allemaal verkleed op school komen èn er is een playbackshow. We vieren dit feest met alle kinderen van onze school samen! Vrijdagmiddag gaan de kinderen van groep 5 t/m 8 wel gewoon naar school, ze zullen een gezellig programma hebben. De kinderen hoeven voor deze ochtend geen fruit/drinken mee te nemen, de AC verzorgt een aantal glazen drinken en een lekkere versnapering. Willen ouders van kinderen met een allergie dit even met de eigen leerkracht bespreken? De kinderen van groep 5 t/m 8 nemen natuurlijk wel hun eigen lunch mee. De intekenlijsten voor de playbackshow hangen sinds afgelopen maandag bij de deur van ieder lokaal. Wilt u er als ouder op toezien dat de liedteksten geen scheldwoorden of andere ongepaste taal bevatten. Mocht er een te groot aantal inschrijvingen zijn uit één groep, zal in de betreffende groep een voorronde worden gehouden. Op vrijdag 14 februari zullen er 4 prijzen worden uitgereikt, één voor groep 1/2, één voor groep 3/4, één voor groep 5/6 en één voor groep 7/8. Vanaf 11.30 uur zal de jury de winnaars bekend maken en mogen de winnaars nogmaals optreden. Ouders/verzorgers/andere belangstellenden zijn hierbij vanaf 11.30uur van harte uitgenodigd!

Terug naar het nieuwsoverzicht

Luizencontrole

Op school zijn er moeders actief die kinderen controleren op hoofdluis. Wat doen ze precies? Dat kunt u lezen in de folder. Op onze school zijn  richtlijnen opgesteld in het geval van hoofdluis. Deze kunt u hier lezen.