Nieuws

Carnaval 9 februari

Op vrijdag 9 februari is het weer zo ver, dan vieren we ’s ochtends Carnaval!

Alle kinderen mogen verkleed op school komen. Op deze ochtend hoeven de kinderen geen eten en drinken mee te nemen.

In de middenruimte bij groep 6 en 7/8 hebben we een playbackshow. Kinderen die mee willen doen kunnen zich tot vrijdag 2 februari opgeven bij de eigen leerkracht. Er is per klas een maximum aantal acts vastgesteld. Indien er meer acts zijn worden er in de klassen voorrondes gehouden.

Vanaf half 12 worden de winnaars bekend gemaakt door de jury. U bent van harte welkom om deze winnende playbackacts te komen bekijken.

We vinden het erg fijn als u de mogelijkheid heeft om te helpen met opruimen, dit doen we direct om 12:00 uur. Helpt u mee?

Alaaf!

de carnavalscommissie

Terug naar het nieuwsoverzicht

Luizencontrole

Op school zijn er moeders actief die kinderen controleren op hoofdluis. Wat doen ze precies? Dat kunt u lezen in de folder. Op onze school zijn  richtlijnen opgesteld in het geval van hoofdluis. Deze kunt u hier lezen.