Nieuws

De keuze voor het Voortgezet Onderwijs

In februari 2017 vinden de adviesgesprekken voor het VO plaats (elke leerling in groep 8 van de basisschool krijgt voor 1 maart een schooladvies). In het schooladvies staat welk type voortgezet onderwijs het beste bij de leerling past. De school kijkt daarvoor onder andere naar leerprestaties, aanleg en ontwikkeling

tijdens de hele basisschoolperiode. Vervolgens wordt de aanmeldingsprocedure in gang gezet.

Naast dit schooladvies is er met de verplichte eindtoets voor alle leerlingen in Nederland een zogenoemd ‘objectief tweede gegeven’, in de vorm van een resultaat op de Centrale Eindtoets of op een andere toegelaten eindtoets. Onze school kiest voor de CITO-eindtoets, deze toets vindt plaats op 18, 19 en 20 april 2017.

Dit betekent dus dat het resultaat op de Centrale Eindtoets niet gebruikt kan worden voor ons schooladvies. De Centrale Eindtoets wordt immers na 1 maart afgenomen, terwijl het schooladvies voor 1 maart gegeven moet zijn. Het schooladvies is dus gebaseerd op alles wat we van de leerling weten, behalve de score van de Centrale Eindtoets.

Relatie schooladvies/toetsadvies

Basisscholen hebben vóór 1 maart een schooladvies gegeven. Het schooladvies is leidend bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Dit is wettelijk vastgelegd.

Scholen voor het voortgezet onderwijs laten leerlingen op basis van dit schooladvies toe tot een van de schooltypen in het voortgezet onderwijs. Toelating hangt dus niet meer af van het resultaat van de eindtoets.

Heroverwegen schooladvies

Als een leerling de eindtoets beter maakt dan de school gezien het schooladvies verwachtte, zal de basisschool het schooladvies heroverwegen. De basisschool is verantwoordelijk voor deze heroverweging, natuurlijk in overleg met de ouders/verzorgers. De heroverweging kan leiden tot een wijziging in het schooladvies, maar er kan ook beslist worden dat in het schooladvies wordt afgeweken van het resultaat van de eindtoets. Het schooladvies blijft in dat geval ongewijzigd.

Soms is het resultaat van de eindtoets minder goed dan verwacht. In dat geval mag de school het schooladvies niet aanpassen. Het resultaat van de eindtoets heeft dan geen invloed op de toelating van de leerling in het voortgezet onderwijs.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Luizencontrole

Op school zijn er moeders actief die kinderen controleren op hoofdluis. Wat doen ze precies? Dat kunt u lezen in de folder. Op onze school zijn  richtlijnen opgesteld in het geval van hoofdluis. Deze kunt u hier lezen.