Nieuws

Eigenaarschap van het leren

Zoals u weet starten wij na de kerstvakantie met een nieuw traject: hoe kunnen we kinderen helpen om zelf meer eigenaar van het leren te worden? Het zou goed zijn als kinderen binnen de wettelijke richtlijnen meer inspraak zouden hebben in wat zij nog moeten leren, en ook zelf mogen nadenken wat voor hun een goede manier van leren is. We starten in januari met een nulmeting. Dit gaat juf Kirsten doen bij de kinderen van groep 5-8, zij gaat de kinderen bevragen. Hoe goed kunnen zij zelf bepalen wat er nog moet gebeuren? Kunnen zij zelf oplossingen bedenken bij een probleem? Zijn zij in staat om aan anderen te vertellen wat zij geleerd hebben? De antwoorden geven bij ons goed aan op welke manier wij hiermee bezig moeten. Bij dit traject worden wij begeleid door een onderwijshulpverleningsdienst.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Luizencontrole

Op school zijn er moeders actief die kinderen controleren op hoofdluis. Wat doen ze precies? Dat kunt u lezen in de folder. Op onze school zijn  richtlijnen opgesteld in het geval van hoofdluis. Deze kunt u hier lezen.