Nieuws

Entreetoets en eindtoets

De kinderen van groep 7 hebben deze week de entreetoets gedaan en de kinderen van groep 8 de eindtoets. Er is al eerder een gesprek geweest tussen ouders en kind, leerkrachten en directeur over ons advies voor het vervolgonderwijs. De uitslag van de eindtoets zal daar geen verandering in brengen. Mocht u echter wel reden zien om nog eens in gesprek te gaan, wilt u dan contact op nemen met de leerkrachten? De ouders van de kinderen van groep 7 worden nadat de uitslag binnen is uitgenodigd voor een gesprek. De datum hiervoor kan op dit moment nog niet vastgesteld worden. U ontvangt t.z.t. een uitnodiging.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Luizencontrole

Op school zijn er moeders actief die kinderen controleren op hoofdluis. Wat doen ze precies? Dat kunt u lezen in de folder. Op onze school zijn  richtlijnen opgesteld in het geval van hoofdluis. Deze kunt u hier lezen.