Nieuws

Extra inzet leerkrachten

Het is fijn dat wij vanuit Passend Onderwijs middelen hebben gekregen om de kinderen van onze school extra te ondersteunen. Met wat extra middelen kunnen wij hier drie dagen een extra leerkracht van bekostigen die de klassen zal ondersteunen. Deze leerkracht zal de kinderen die extra zorg nodig hebben individueel of in kleine groepjes kunnen ondersteunen. Het gaat hier om kinderen van groep 3 t/m 8.

Voor groep 7-8 hebben zal juf Ineke Hettinga elke maandag komen. Afgelopen maandag is zal op school geweest en hieronder stelt zij zich aan u voorl.

Voor de kinderen van groep 3 t/m 6 zijn we op dit moment in gesprek met een leerkracht.

We zijn erg blij met deze extra inzet, en we rekenen er op dat dit een positief effect zal hebben op de leervorderingen van de kinderen.

 Beste ouders,

Een nieuw gezicht op de basisschool Titus Brandsma, graag stel ik mij aan u voor! Mijn naam is Ineke Hettinga. Na zes jaar in de regio Arnhem gewoond te hebben ben ik deze zomer samen met mijn vriend en onze twee kinderen naar Marknesse verhuisd. Sindsdien ben ik bij Aves aan het werk. Twee dagen per week ben ik werkzaam op De Klipper te Luttelgeest en vanaf de herfstvakantie op de maandagen ter ondersteuning in groep 7/8 op de Titus Brandsma. Wellicht zien we elkaar binnenkort!

Terug naar het nieuwsoverzicht

Luizencontrole

Op school zijn er moeders actief die kinderen controleren op hoofdluis. Wat doen ze precies? Dat kunt u lezen in de folder. Op onze school zijn  richtlijnen opgesteld in het geval van hoofdluis. Deze kunt u hier lezen.