Nieuws

Foto’s in de nieuwsbrief, schoolgids, Facebook

De jongste kinderen van de kleutergroep zullen in de loop van de week een formulier meekrijgen waarin hen gevraagd wordt of we foto’s van het kind mogen gebruiken ter opluistering van de nieuwsbrief enz. Ook wordt hen gevraagd of er foto’s op Facebook geplaatst mogen worden om de school positief naar buiten te brengen.

Andere ouders hebben al eerder dit formulier ingevuld. Mogelijk is uw mening hierover veranderd. Wilt u dit dan aangeven aan de leerkracht?

Terug naar het nieuwsoverzicht

Luizencontrole

Op school zijn er moeders actief die kinderen controleren op hoofdluis. Wat doen ze precies? Dat kunt u lezen in de folder. Op onze school zijn  richtlijnen opgesteld in het geval van hoofdluis. Deze kunt u hier lezen.