Nieuws

Fusieflits 1

In de vorige nieuwsbrief heeft u al gehoord dat gedurende dit schooljaar bekeken zal worden of we in Nagele kunnen komen tot één school. De eerste aanzet daarvoor is gebeurd tijdens een bijeenkomst met de beide teams en de m.r.-en.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Luizencontrole

Op school zijn er moeders actief die kinderen controleren op hoofdluis. Wat doen ze precies? Dat kunt u lezen in de folder. Op onze school zijn  richtlijnen opgesteld in het geval van hoofdluis. Deze kunt u hier lezen.