Nieuws

Fusieflits nr. 2

Op 7 oktober hebben wij in het Rietveld een ouderavond gehad voor alle ouders van 0 – 12 jarigen in Nagele. Op deze avond is er veel informatie gegeven door dhr. Richard Defourny, projectleider vanuit het Onderwijsbureau. Dhr. Defourny zal de fusie tussen onze scholen leiden. De Fusieflits die u hierbij ontvangt is geschreven n.a.v. deze avond. Tijdens deze avond zijn de namen van de werkgroep mensen genoemd, ze zijn te lezen in de Toelichting werkgroepen. Aarzelt u niet om deze mensen aan te spreken voor vragen of opmerkingen. Als laatste ontvangt u de PowerPoint van mevr. Kopmels. Mevr. Kopmels zal de werkgroep Identiteit begeleiden en zij heeft informatie met ons gedeeld over levensbeschouwelijk onderwijs.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Luizencontrole

Op school zijn er moeders actief die kinderen controleren op hoofdluis. Wat doen ze precies? Dat kunt u lezen in de folder. Op onze school zijn  richtlijnen opgesteld in het geval van hoofdluis. Deze kunt u hier lezen.