Nieuws

GMR zoekt enthousiaste ouder

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) houdt zich bezig met zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen van Stichting Aves en heeft als officieel adviesorgaan instemmingsrecht op veel beleidsterreinen. De GMR streeft naar goed onderwijs en het waarborgen van de belangen van kinderen, ouders en personeel van de stichting. De GMR is samengesteld uit twaalf leden (zes leerkrachten en zes ouders) die samen alle scholen van Stichting Aves vertegenwoordigen en kent een evenwichtige verdeling tussen de openbare, de katholieke/oecumenische en de protestants-christelijke identiteit. Binnen de GMR van Aves is een vacature ontstaan voor een ouder met een katholieke/oecumenische achtergrond Meld je aan! Ben jij die enthousiaste ouder/verzorger, verbonden aan een van de Aves scholen, die mee wil denken op bestuurlijk niveau, heb je een proactieve houding en ben je in de gelegenheid om tijd te investeren in leesvoorbereiding en het bijwonen van vergaderingen (ongeveer tien keer per jaar op woensdagavond)? Stuur dan voor 31 januari 2020 je motivatie en achtergrond naar gmr@aves.nl. Bij meerdere aanmeldingen wordt het GMR-lid via een verkiezing gekozen

Terug naar het nieuwsoverzicht

Luizencontrole

Op school zijn er moeders actief die kinderen controleren op hoofdluis. Wat doen ze precies? Dat kunt u lezen in de folder. Op onze school zijn  richtlijnen opgesteld in het geval van hoofdluis. Deze kunt u hier lezen.