Nieuws

Groep 1-2

Op onze school hebben we dit schooljaar gekozen om de kinderen van groep 1 en 2 niet in twee aparte groepen onder te brengen, maar twee combinatiegroepen 1/2 te vormen. Op deze manier denken wij nog beter tegemoet te kunnen komen aan de ontwikkelingsbehoeften van alle kinderen. Iedereen is inmiddels al weer gewend aan de nieuwe situatie, maar misschien vindt u het fijn om hier nog wat meer van te weten.

Alle kinderen komen de school binnen zodra ze 4 jaar zijn geworden, maar geen kind is hetzelfde. Ieder kind is uniek, het ene kind kan al heel goed praten, maar het rennen gaat nog niet vlot. Het andere kind kan al tellen tot 10, maar raakt nooit een potlood aan. Ook op sociaal-emotioneel gebied is ieder kind anders, van egocentrisch tot heel verlegen. Op school bekijken we waar kinderen staan in hun ontwikkeling en proberen we ieder kind te stimuleren telkens een stapje verder te gaan. Spelenderwijs proberen we ieder kind uit te dagen in de zone van de naaste ontwikkeling. Zo maakt ieder kind dus grote (of meerdere kleine) stappen, zodat alle kinderen aan het eind van hun periode in groep 1/2 klaar zijn om een goede start met het lees- en rekenonderwijs in groep 3 te kunnen maken.

In een combinatiegroep 1/2 zijn er vele mogelijkheden om tegemoet te komen aan deze verschillende ontwikkelingsbehoeften. Door de interactie-mogelijkheden tussen oudere en jongere kinderen, krijgen alle kinderen de kans om te groeien. De jongere kinderen hebben een voorbeeld, maar de oudere kinderen hebben ook de mogelijkheid om “groot” te zijn. Het is fijn om iemand een keer iets uit te leggen, daar groei je van! U zult dat thuis zeker ook ervaren, ontwikkeling gaat vaak in sprongen, uw kind focust zich ineens op iets en is daar veelvuldig mee bezig, wil er alles over weten. Op school proberen we hier ook gebruik van te maken, want in deze “gevoelige periode” zuigen kinderen kennis op en genieten ze van hun eigen oefenen. In een combinatiegroep 1/2 hebben we volop de gelegenheid om te differentiëren in het aanbod, zodat ieder kind voortdurend de kans heeft om zich te ontwikkelen, je kunt gemakkelijk een stapje terug, maar ook een stapje verder.

Zoals u ongetwijfeld via uw kind heeft begrepen, mogen kinderen niet altijd zelf bepalen waar ze mee bezig gaan. Door middel van “taken” leren kinderen alle materialen en vaardigheden kennen. De kinderen van groep 1 hebben wekelijks 2 taken, de kinderen van groep 2 hebben 3 taken. Binnen deze taken leggen we voor ieder kind ergens anders de nadruk op. Zo kan het ene kind extra begeleid worden met het knippen, terwijl we voor het andere kind het goed tellen benadrukken. Ook op een prettige manier samen iets bouwen in de bouwhoek kan een taak zijn. Hiernaast hebben alle kinderen nog meerdere momenten van “spelen en werken”

om een vrije keuze te maken, waarbij ze ook mogen kiezen voor de taak van de andere groep. Deze manier van werken bevordert tevens het taakbewustzijn van kinderen, over het algemeen genieten kinderen van het afronden van taken!

De kinderen van groep 1/2a en 1/2b treffen elkaar veelvuldig tijdens het buitenspel, of andere gezamenlijke activiteiten. Bovendien wordt er op donderdagmiddag (wanneer groep 1 naar huis is) geregeld samen gewerkt door alle kinderen van groep 2, volgend jaar zullen zij ook samen in groep 3 zitten!

Wanneer bovenstaande vragen oproept, of u wilt hier eens verder met de leerkracht over praten, loop gerust eens binnen of maak een afspraak!

Terug naar het nieuwsoverzicht

Luizencontrole

Op school zijn er moeders actief die kinderen controleren op hoofdluis. Wat doen ze precies? Dat kunt u lezen in de folder. Op onze school zijn  richtlijnen opgesteld in het geval van hoofdluis. Deze kunt u hier lezen.