Nieuws

Groepsindeling volgend schooljaar

Volgend schooljaar zullen we voor het eerst in het bestaan van onze nieuwe school geen gebruik meer kunnen maken van de fusiegelden die we de afgelopen jaren hebben gekregen. Dit betekent dat wij met een groep minder gaan werken.

Na overleg met de m.r. en de s.a.c. zijn we tot de volgende verdeling gekomen:

  1. 1.      Groep 1-2 A
  2. 2.      Groep 1-2 B
  3. 3.      Groep 3-4
  4. 4.      Groep 5-6
  5. 5.      Groep 7-8

U ziet dat wij wederom gekozen hebben voor het maken van 2 kleutergroepen. Anders dan dit jaar willen we graag 2 combinatiegroepen 1-2 maken. De kinderen krijgen op deze manier de mogelijkheid om veel te leren van elkaar; niet alleen qua letters en getallen, maar ook in sociaal emotioneel gedrag. Jonge kinderen kunnen zo “afkijken” van elkaar, en oudere kinderen krijgen zo de kans om “groot” te zijn.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Luizencontrole

Op school zijn er moeders actief die kinderen controleren op hoofdluis. Wat doen ze precies? Dat kunt u lezen in de folder. Op onze school zijn  richtlijnen opgesteld in het geval van hoofdluis. Deze kunt u hier lezen.