Nieuws

Groepsvormende activiteiten

Aan het begin van het schooljaar is het belangrijk voor een groep om elkaar weer opnieuw te ‘ontdekken’ en elk kind zal weer even ‘zijn draai moeten vinden’ in de groep. Voor de groepsvorming zijn de eerste weken van het schooljaar dan ook erg belangrijk. Elke leerkracht zal de eerste weken veel aandacht geven aan de groepscultuur en de groepsbinding. Zij zal hier tijd voor vrij maken, zodat elke dag een groepsvormende activiteit in spelvorm kan plaats vinden.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Luizencontrole

Op school zijn er moeders actief die kinderen controleren op hoofdluis. Wat doen ze precies? Dat kunt u lezen in de folder. Op onze school zijn  richtlijnen opgesteld in het geval van hoofdluis. Deze kunt u hier lezen.