Nieuws

Hoogbegaafdheid

De leerkrachten op onze school werken met DHH (Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid). Dit is een webbased protocol dat leerkrachten ondersteuning biedt bij de signalering en diagnostiek van begaafde leerlingen. In een aantal gevallen vraagt dit programma ook aanvullende informatie van ouders. Door middel van een het invullen van een digitale vragenlijst door ouders krijgt de leerkracht een nog completer beeld van de leerling en diens onderwijsbehoefte. Wanneer u via de mail een verzoek krijgt tot het invullen van een dergelijke vragenlijst, willen we u vragen hieraan mee te werken. Nadat alle gegevens zijn verzameld en verwerkt zal de leerkracht van uw kind u uitnodigen om de bevindingen en plannen te bespreken.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Luizencontrole

Op school zijn er moeders actief die kinderen controleren op hoofdluis. Wat doen ze precies? Dat kunt u lezen in de folder. Op onze school zijn  richtlijnen opgesteld in het geval van hoofdluis. Deze kunt u hier lezen.