Nieuws

Hulp bij het lesgeven aan volwassenen

Ongeveer een half jaar geleden zijn we gestart met het geven van Nederlandse les aan ouders van onze school die de taal niet (goed) spreken of begrijpen. Dit is gebeurd onder de bezielde leiding van juf Vrony Brugge.

Deze week heb ik gesprek gehad met de buurtwerkster mevr. Kamstra en mevr. Broeders van het Zorgteam Noordoostpolder (onderwijs gerelateerde problematiek) die mij vroegen of wij open staan voor enkele andere volwassenen in Nagele, niet meteen ouders van onze school.

Wij denken dat dit een mooie manier is om mensen te laten integreren in onze Nederlandse samenleving zodat mensen zich hier thuis voelen.

Ook juf Vrony staat hier open voor, echter heeft zij wel aangegeven graag hulp te willen bij het les geven. Is er een ouder die haar wil helpen door bijv. om de week het lesgeven van haar over te nemen? Over de tijden is natuurlijk overleg mogelijk, de lessen zullen overdag plaats vinden.

Heeft u belangstelling of wilt u eerst meer informatie, wilt u dit dan mij (Juf Paulien) aangeven? U kunt ook mailen naar p.elshof@aves.nl .

Terug naar het nieuwsoverzicht

Luizencontrole

Op school zijn er moeders actief die kinderen controleren op hoofdluis. Wat doen ze precies? Dat kunt u lezen in de folder. Op onze school zijn  richtlijnen opgesteld in het geval van hoofdluis. Deze kunt u hier lezen.