Nieuws

Inrichten halletjes van de school

 U heeft vast wel eens opgemerkt dat de halletjes van onze school wisselend ingericht zijn. Vaak is de wisseling per seizoen, of er is een duidelijk thema in de school of alleen de onderbouw. Deze halletjes worden verzorg door juf Anke en Cindy Keur. Zoals u weet zal juf Anke volgend schooljaar niet meer op onze school werken, en ook Cindy heeft aangegeven dat zij dit volgend schooljaar niet meer kan doen. Mijn vraag is de volgde: welke ouder(s) zit/zitten vol ideeën voor deze halletjes? Wilt u hier eens over nadenken? Voor informatie kunt u natuurlijk terecht bij juf Paulien, juf Anke en bij Cindy.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Luizencontrole

Op school zijn er moeders actief die kinderen controleren op hoofdluis. Wat doen ze precies? Dat kunt u lezen in de folder. Op onze school zijn  richtlijnen opgesteld in het geval van hoofdluis. Deze kunt u hier lezen.