Nieuws

Intentieverklaring voor de fusie Titus Brandsma en Klimop

Zoals u weet is er op 7 oktober een informatieavond over de fusie tussen de Titus Brandsma en de Klimop. Dit was een informatieve avond, waarin de projectleider Richard Defourny vertelde hoe het een en ander in zijn werk zou gaan. Hij vertelde ook op welke momenten en op welke manier ouders inspraak zouden kunnen hebben en wanneer en hoe ouders geïnformeerd zouden worden. Na afloop kregen beide M.R.-en een Intentieverklaring mee met het verzoek om, bij akkoordbevinding dit te ondertekenen. Dit ondertekenen is daags na deze informatieavond gebeurd. Op de foto’s: dhr. Leo Breukel namens het CvB van Aves en mevr. José Hooyer namens de M.R. van de Titus Brandsma.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Luizencontrole

Op school zijn er moeders actief die kinderen controleren op hoofdluis. Wat doen ze precies? Dat kunt u lezen in de folder. Op onze school zijn  richtlijnen opgesteld in het geval van hoofdluis. Deze kunt u hier lezen.