Nieuws

Jaarvergadering

Afgelopen woensdag waren we blij velen van u te zien tijdens de jaarvergadering. Alle geledingen binnen onze school hebben kort verteld wat er tijdens het schooljaar 2016-2017 allemaal de revue is gepasseerd. Ook is het financieel jaarverslag van de Activiteiten Commissie getoond. Het tweede deel van deze avond was gericht op begrijpend lezen en had als titel: Lezen met begrip. Middels onderzoekresultaten is aangetoond welke factoren van grote invloed zijn op de taalontwikkeling van kinderen in het algemeen en begrijpend lezen in het bijzonder. Ouders willen graag hun kinderen ondersteunen, maar weten vaak niet hoe ze dit kunnen doen. Tijdens de avond hebben we op school een viertal korte workshops aangeboden. Ouders kregen naast wat achtergrondkennis, vooral praktische tips over wat ze thuis met hun kinderen zouden kunnen doen. De hand-out (actuele woordenschat) kan dienen als reminder (actuele woordenschat) om er thuis nog eens, met partner en/of andere geïnteresseerden over door te praten!

Tijdens de inleiding is gewezen op een interessante, prettig leesbare brochure over dit onderwerp. Ook voor ouders die woensdag niet in de gelegenheid waren om aanwezig te zijn, een aanrader

Terug naar het nieuwsoverzicht

Luizencontrole

Op school zijn er moeders actief die kinderen controleren op hoofdluis. Wat doen ze precies? Dat kunt u lezen in de folder. Op onze school zijn  richtlijnen opgesteld in het geval van hoofdluis. Deze kunt u hier lezen.