Nieuws

Kennismakingsmoment

De nieuwsbrief wordt tegenwoordig met hulp van ons administratiesysteem verstuurd. (Parnassys) Dit systeem pakt automatisch het mailadres dat doorgegeven is. Als u uw mailadres dus wijzigt, wilt u dit aan per mail doorgeven aan juf Paulien? (p.elshof@aves.nl) Dank u wel!

Terug naar het nieuwsoverzicht

Luizencontrole

Op school zijn er moeders actief die kinderen controleren op hoofdluis. Wat doen ze precies? Dat kunt u lezen in de folder. Op onze school zijn  richtlijnen opgesteld in het geval van hoofdluis. Deze kunt u hier lezen.