Nieuws

Kerstmis 2017

We hebben woensdagavond genoten van een gezellig kerstfeest. We hadden geluk met de weersomstandigheden, alles kon op het schoolplein plaatsvinden. Nadat juf Daniëlle het adventverhaal over Ebeneazer Scrooge verder heeft verteld, we gezamenlijk het advent lied hebben gezongen en het gebed is gebeden kon de kerstmarkt van start gaan. De kinderen konden verschillende activiteiten ondernemen. Veel kinderen hebben samen met hun ouders kerststukjes gemaakt, kerstkaarten geknutseld, een kerstbal voorzien van een eigen tekening en er is flink gezaagd en getimmerd aan houten kerstboompjes. Tussendoor konden we genieten van een lekker warme soep, een kopje chocolademelk/gluhwein of een ander drankje en er zijn vele broodjes gebakken boven het vuur. We willen iedereen die materialen/diensten ter beschikking heeft gesteld, heel hartelijk danken. Ook de kerstcommissie willen we bedanken en iedereen die geholpen heeft bij hand en spandiensten. Alle vrolijk pratende kinderen en ouders onder de vele lampjes op het plein brachten echt “Titus in kerstsferen. We mogen ons verheugen in de betrokkenheid van veel ouders. Dat stemt ons tot dankbaarheid.

Namens het team wil ik alle ouders heel erg bedanken voor alles wat er gedaan wordt ten behoeve van onze leerlingen, maar vooral voor het vertrouwen wat u gesteld heeft in ons.

Wij hopen dat alle kinderen en ouders fijne kerstdagen zullen beleven. Geniet van de vrije tijd en van elkaar!

Terug naar het nieuwsoverzicht

Luizencontrole

Op school zijn er moeders actief die kinderen controleren op hoofdluis. Wat doen ze precies? Dat kunt u lezen in de folder. Op onze school zijn  richtlijnen opgesteld in het geval van hoofdluis. Deze kunt u hier lezen.