Nieuws

Klassenverdeling 2017-2018

Dit lopend schooljaar is nog niet voorbij, toch kijken we al naar het nieuwe schooljaar en denken we samen na over de klassenverdeling van het nieuwe schooljaar. Na overleg met de s.a.c. en de m.r. hebben we gekozen voor de volgende klassenverdeling:

Groep 1-2 (zie opmerking)

Groep 3

Groep 4-5

Groep 6

Groep 7-8

Opmerking: we starten het schooljaar met 1 kleutergroep. Dit wordt een combinatiegroep 1-2. Na de Kerstvakantie gaan wij weer naar 2 kleutergroepen. Dit worden dan weer 2 combinatiegroepen 1-2.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Luizencontrole

Op school zijn er moeders actief die kinderen controleren op hoofdluis. Wat doen ze precies? Dat kunt u lezen in de folder. Op onze school zijn  richtlijnen opgesteld in het geval van hoofdluis. Deze kunt u hier lezen.