Nieuws

Klassenverdeling 2019-20120

Na overleg met de School Advies Commissie en met instemming van de MR is besloten dat we in het nieuwe schooljaar met de volgende klassen gaan werken: Groep 1-2, groep 3-4, groep 5, groep 6-7 en groep 8. Afhankelijk van de leerlingenopgave is het mogelijk dat we halverwege het schooljaar besluiten om groep 1-2 te splitsen in twee groepen 1-2. Het is op dit moment nog niet duidelijk welke leerkracht(en) aan welke groep verbonden zijn. Dit laten wij u zo spoedig mogelijk weten.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Luizencontrole

Op school zijn er moeders actief die kinderen controleren op hoofdluis. Wat doen ze precies? Dat kunt u lezen in de folder. Op onze school zijn  richtlijnen opgesteld in het geval van hoofdluis. Deze kunt u hier lezen.