Nieuws

Laatste schooldag

Omdat de kinderen relatief laat thuis komen na het slotfeest (rond 21.00 uur is het officiële programma beëindigd) mogen zij de dag na het slotfeest langer uitslapen. We hopen alle kinderen om 10.30 uur weer op school te zien. Is het voor u niet mogelijk dat uw kind uitslaapt, dan kunt u uw kind gewoon naar school brengen. De leerkrachten zijn ook aanwezig. En dan begint die dag de zomervakantie om 12.00 uur. Alle kinderen, dus ook de kinderen van gr. 5 t/m 8 zijn die laatste middag vrij. Denkt u aan de gymspullen? Het zou jammer zijn als die de hele vakantie op school blijven liggen.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Luizencontrole

Op school zijn er moeders actief die kinderen controleren op hoofdluis. Wat doen ze precies? Dat kunt u lezen in de folder. Op onze school zijn  richtlijnen opgesteld in het geval van hoofdluis. Deze kunt u hier lezen.