Nieuws

Leerling-enquĂȘte groep 5 t/m 8

Om zich goed te ontwikkelen, is het van wezenlijk belang dat een kind kan opgroeien in een veilige omgeving. Een sociaal veilig schoolklimaat hoort daarbij. Wij nemen daarom jaarlijks een leerling-enquête af om een beeld te krijgen hoe onze leerlingen de school ervaren. Het geeft ons bovendien waardevolle informatie over wat onze leerlingen vinden van de school, het onderwijs en het team. In de periode van 3 april tot en met 20 april zullen alle leerlingen van groep 5 t/m 8 gevraagd worden hun mening te geven. De leerlingen vullen een vragenlijst op de computer in. De Leerling-enquête wordt onder schooltijd uitgevoerd. De gegevens worden professioneel en anoniem verwerkt in het digitale centrum www.mijnonderzoekcentrum.nl. De resultaten van dit onderzoek helpen ons om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken en te verbeteren. De uitkomst wordt besproken met team en MR, en met de kinderen en de ouders (via de nieuwsbrief).

Terug naar het nieuwsoverzicht

Luizencontrole

Op school zijn er moeders actief die kinderen controleren op hoofdluis. Wat doen ze precies? Dat kunt u lezen in de folder. Op onze school zijn  richtlijnen opgesteld in het geval van hoofdluis. Deze kunt u hier lezen.