Nieuws

Luizen op school

Het is jammer, maar na de vakantie is gebleken dat enkele kinderen luizen hebben. Om te voorkomen dat zich dit verder gaat verspreiden, willen wij u vragen of u voorlopig uw kind ook thuis dagelijks uw kind wilt controleren. Kam geregeld het haar met een luizenkam, dan ontgaat u geen luis!

Terug naar het nieuwsoverzicht

Luizencontrole

Op school zijn er moeders actief die kinderen controleren op hoofdluis. Wat doen ze precies? Dat kunt u lezen in de folder. Op onze school zijn  richtlijnen opgesteld in het geval van hoofdluis. Deze kunt u hier lezen.