Nieuws

Nieuwe taalmethode Staal

Dit schooljaar zijn we begonnen ons taalonderwijs vorm te geven met hulp van de nieuwe taalmethode Staal. Aanvankelijk doen we dit in groep 4 t/m 8, later in het schooljaar komt daar ook groep 3 bij.

Deze methode werkt met thema’s van ongeveer drie weken. In de eerste twee weken doen kinderen nieuwe kennis op, en in de derde week verwerken zij deze kennis in een eigen publicatie of presentatie. Ze gaan écht met taal aan de slag. Kinderen werken met Staal met teksten, films en foto’s die ze ook buiten de klas tegen kunnen komen. Zo gaat het taalonderwijs voor de kinderen echt leven. We zien kinderen anders op deze manier omgaan met taal. Eerder was dat ‘omdat het nu eenmaal moet’ of ‘het hoort er nu eenmaal bij’. Nu gaan kinderen 2 op een andere manier aan de slag met het taalonderwijs. Het heeft meer relatie met hun leven en kinderen zien er zelf de waarde van in.

Staal is verdeeld in twee delen: het taalgedeelte (wat ik hierboven heb beschreven) en het spellingsgedeelte. Het spellingsgedeelte wordt op een andere manier gegeven; meer klassikaal in een vast ritme en dagelijkse dictees hebben aantoonbaar voor goede resultaten gezorgd op veel scholen.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Luizencontrole

Op school zijn er moeders actief die kinderen controleren op hoofdluis. Wat doen ze precies? Dat kunt u lezen in de folder. Op onze school zijn  richtlijnen opgesteld in het geval van hoofdluis. Deze kunt u hier lezen.