Nieuws

Onderzoek tot fusie CBS de Klimop en SWS Titus Brandsma

Vorig schooljaar heeft het College van Bestuur (CvB) aan de M.R.-en van de beide scholen in Nagele advies gevraagd over een mogelijke fusie tussen beide scholen. De M.R. hebben hierop positief gereageerd. Daarom zal dit schooljaar toegewerkt worden naar de totstandkoming van één school in Nagele. De eerste fusievergadering is deze week al geweest. Hierin is gesproken over een fusieplan; wat moet vooraf helder afgesproken zijn, welke leerkrachten en ouders willen zitting nemen in de diverse werkgroepen en hoe is de communicatie naar ouders toe? Er wordt nu gewerkt aan het fusieplan en binnenkort wordt een avond georganiseerd om u allen zoveel mogelijk op de hoogte te houden. Een uitnodiging hiervoor volgt zo spoedig mogelijk.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Luizencontrole

Op school zijn er moeders actief die kinderen controleren op hoofdluis. Wat doen ze precies? Dat kunt u lezen in de folder. Op onze school zijn  richtlijnen opgesteld in het geval van hoofdluis. Deze kunt u hier lezen.