Nieuws

Ontruimingsoefening

Nadat vorige week alle rookmelders en brandmelders e.d. hun periodieke controle hadden gehad, hebben we afgelopen woensdag op school een ontruimingsoefening gedaan. De sirene (slow-whoop) was door de hele school goed te horen, alle groepen verlieten vlot hun lokalen en verzamelden zich op de afgesproken verzamelplaatsen. Daar werd aan de hand van de namenlijst gecontroleerd of we er allemaal waren. Ongeveer ieder half jaar blijven we dit oefenen, zodat iedereen goed weet wat hij/zij moet doen in het geval van een calamiteit.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Luizencontrole

Op school zijn er moeders actief die kinderen controleren op hoofdluis. Wat doen ze precies? Dat kunt u lezen in de folder. Op onze school zijn  richtlijnen opgesteld in het geval van hoofdluis. Deze kunt u hier lezen.