Nieuws

Overblijf

Op donderdag 18 juli heeft de overblijf een traktatie voor alle kinderen. De kinderen hoeven hierdoor geen eigen brood mee te nemen voor de overblijf. Hier wordt voor gezorgd. Ook de kinderen die normaal niet overblijven, mogen die dag overblijven. Mochten er kinderen zijn met een allergie, dieet of die geen varkensvlees eten, geef dit dan even door aan de leerkracht.

Overblijfouders gezocht

Voor volgende schooljaar zijn we dringend op zoek naar overblijfouders.

We hebben de luxe van een zeer betaalbare overblijfregeling. Op dit moment betaalt iedere ouder/verzorger € 17,50 per dag per kind per jaar. Wat neer komt op € 0,44 per dag dat uw kind overblijft op school.

Dit systeem willen we graag blijven hanteren, vandaar deze vraag vanuit de activiteiten commissie.

Als overblijfouder ontvangt u een vergoeding van € 7,50 per keer dat u aanwezig bent.

Stel u beslist 2x per week over te blijven dan ontvangt u op jaarbasis een bedrag van € 600,-

De vergoeding van het overblijven wordt 3x per jaar op uw bankrekening gestort.

Wat wordt er van u verwacht: Graag 15 minuten voor het begin van de pauzes aanwezig zijn. U kunt, samen met de andere ouders, het speelgoed klaar zetten waar de kinderen mee mogen spelen.

Voor meer vragen en/of opgave kunt contact opnemen met Ratna Groeneheijde.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Luizencontrole

Op school zijn er moeders actief die kinderen controleren op hoofdluis. Wat doen ze precies? Dat kunt u lezen in de folder. Op onze school zijn  richtlijnen opgesteld in het geval van hoofdluis. Deze kunt u hier lezen.