Nieuws

Palmpasen 2018

Vrijdag 23 maart gaan wij op school weer Palmpasenstokken versieren!

Om de benodigdheden klaar te leggen hebben wij nog boterbakjes nodig. Als u deze nog thuis heeft liggen zou u deze dan mee naar school willen geven?

Wij zouden het fijn vinden als er een aantal ouders zouden willen assisteren in de klassen tijdens het versieren van de Palmpasenstokken.

Als u graag zou willen helpen kunt u zich opgeven bij juf Gonnie (g.vannieuwenhuizen@aves.nl)

Graag zien we u dan op vrijdag 23 maart om 10:15 uur op school.

Programma:

· 10:30 – 11:30 uur versieren van de Palmpasenstokken

· 11:45 uur rondgang rond de school – u mag komen kijken!

· 11:55 weer terug in de eigen klas

Vergeet niet de Palmpasenstokken (voor nieuwe kinderen: twee latjes van ongeveer 40 en 60 cm in vorm van kruis aan elkaar bevestigd) mee te nemen naar school!

Terug naar het nieuwsoverzicht

Luizencontrole

Op school zijn er moeders actief die kinderen controleren op hoofdluis. Wat doen ze precies? Dat kunt u lezen in de folder. Op onze school zijn  richtlijnen opgesteld in het geval van hoofdluis. Deze kunt u hier lezen.