Nieuws

Parkeren bij de school

Al meerdere keren hebben wij de aandacht gevraagd voor het parkeren van auto's voor de school. Wilt u uw auto parkeren in de diverse parkeergelegenheden?

Op dit moment horen wij van onze overburen dat het voorkomt dat de containers van hen niet geleegd worden, omdat er auto's voor staan. Dit is vervelend voor hen en kan gemakkelijk voorkomen worden.

We vragen uw aandacht hiervoor.

Uit de schoolgids:

Parkeren bij de school

Op diverse plekken bij de school vindt u parkeergelegenheid. Wilt u daar voor het halen en brengen van uw kind gebruik van maken? Het parkeren op de stoep en aan weerskanten van de weg, leidt tot verkeersonveilige situaties voor voetgangers, fietsers en auto’s. Bovendien worden de opritten van bewoners geblokkeerd wat tot irritatie tussen school en lokale bewoners leidt.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Luizencontrole

Op school zijn er moeders actief die kinderen controleren op hoofdluis. Wat doen ze precies? Dat kunt u lezen in de folder. Op onze school zijn  richtlijnen opgesteld in het geval van hoofdluis. Deze kunt u hier lezen.