Nieuws

Rapporten en uitleg CITO

Volgende week gaan de rapporten mee naar huis. Bij sommige vakken zult in het woord Cito zien staan. Cito is een instituut voor landelijke toetsen van diverse vakken. Bij dit woord zal een getal staan in Romeinse cijfers. (I t/m V).

Dit heeft de volgende betekenis:

I: het kind zit ver boven het landelijke gemiddelde.

II: het kind zit boven het landelijke gemiddelde.

III: het kind presteert rondom het landelijke gemiddelde.

IV: het kind presteert op het niveau onder het landelijke gemiddelde.

V: het kind presteert op het niveau dat ver onder het landelijke gemiddelde ligt.

Daarnaast hebben veel vakken methode-gebonden toetsen. Dit zijn toetsen uit de lesmethode waar onze school mee werkt. Omdat er veel verschillende lesmethodes zijn, zijn dit dus geen landelijke toetsen. 2 Soms lijkt het alsof de resultaten van de methode gebonden toetsen en de Cito-toets niet met elkaar corresponderen. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Een mogelijke reden is dat de Cito-toets ook toetst wat al enige tijd geleden aan de orde geweest is. Kinderen kunnen dan al weer ‘kwijt zijn’ wat eerder geleerd is. Als u bij uw kind vermoedt dat de resultaten van de methode gebonden toetsen en de Cito-toets niet met elkaar corresponderen is het goed om de leerkracht te vragen of dat inderdaad zo is en wat hier een mogelijke reden van zou kunnen zijn. In groep 5-8 worden bij enkele vakken de vaardigheden ook nog verdeeld in deelvaardigheden. Zo wordt bij bijv. Spelling een verdeling gemaakt tussen dictee en grammatica. In de bovenbouw komt daar dan ook nog eens werkwoordspelling te staan. Als u de termen niet kunt verklaren is het goed om ook hier de leerkracht op te bevragen.

De gesprekken vinden plaats op 6 en 7 maart.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Luizencontrole

Op school zijn er moeders actief die kinderen controleren op hoofdluis. Wat doen ze precies? Dat kunt u lezen in de folder. Op onze school zijn  richtlijnen opgesteld in het geval van hoofdluis. Deze kunt u hier lezen.