Nieuws

Rapporten mee

Vandaag krijgen de kinderen het rapport mee. Dit geldt niet voor de kinderen van groep 7-8, de ouders hebben hierover een brief ontvangen. Ook de 10-minutengesprekken voor deze groepen worden uitgesteld tot een nader te noemen datum.

De ouders van groep 1 t/m 6 krijgen in de loop van vrijdag een mail van juf Jenneke, waarin de voorkeur gevraagd wordt tussen maandagavond 5 maart en woensdagmiddag 7 maart.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Luizencontrole

Op school zijn er moeders actief die kinderen controleren op hoofdluis. Wat doen ze precies? Dat kunt u lezen in de folder. Op onze school zijn  richtlijnen opgesteld in het geval van hoofdluis. Deze kunt u hier lezen.