Nieuws

Rapporten op 8 juli

Anders dan eerder in de nieuwsbrief geschreven is krijgen de kinderen op 8 juli hun eindrapport mee. Voor de kinderen van instroomkinderen van groep 1 (kinderen die in of na januari 2016 in de klas zijn gekomen) geldt het volgende: de kinderen krijgen niet een “gewoon” rapport. Wel krijgen deze kinderen een korte tekst mee van de leerkracht waarin zij haar bevindingen en observaties beschrijft.

In het nieuwe schooljaar krijgen deze kinderen uiteraard ook een rapport.

Voor alle kinderen geldt: er volgen geen 10-minuten gesprekken naar aanleiding van het rapport. Wel is het mogelijk dat de leerkracht van uw kind u uitnodigt om toch een gesprek te hebben over de resultaten van uw kind. Natuurlijk kunt u zelf ook aangeven bij de leerkracht dat u dat graag wilt. Maakt u daarvoor een afspraak met de betreffende leerkracht.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Luizencontrole

Op school zijn er moeders actief die kinderen controleren op hoofdluis. Wat doen ze precies? Dat kunt u lezen in de folder. Op onze school zijn  richtlijnen opgesteld in het geval van hoofdluis. Deze kunt u hier lezen.