Nieuws

Rookvrij schoolterrein

Kinderen moeten rookvrij kunnen opgroeien. Daar hoort een rookvrij schoolterrein bij. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die anderen zien roken, zelf ook eerder gaan roken. Een rookvrij schoolterrein beschermt hen ook tegen de schadelijke gevolgen van meeroken. Vanaf 1 januari 2020 is wettelijk vastgelegd dat er op schoolterreinen niet meer gerookt mag worden. Graag willen wij iedereen verzoeken om niet op het schoolterrein te roken, om zo een goed voorbeeld te kunnen zijn voor alle kinderen op onze school! Alvast hartelijk bedankt!Kinderen moeten rookvrij kunnen opgroeien. Daar hoort een rookvrij schoolterrein bij. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die anderen zien roken, zelf ook eerder gaan roken. Een rookvrij schoolterrein beschermt hen ook tegen de schadelijke gevolgen van meeroken. Vanaf 1 januari 2020 is wettelijk vastgelegd dat er op schoolterreinen niet meer gerookt mag worden. Graag willen wij iedereen verzoeken om niet op het schoolterrein te roken, om zo een goed voorbeeld te kunnen zijn voor alle kinderen op onze school! Alvast hartelijk bedankt!

Terug naar het nieuwsoverzicht

Luizencontrole

Op school zijn er moeders actief die kinderen controleren op hoofdluis. Wat doen ze precies? Dat kunt u lezen in de folder. Op onze school zijn  richtlijnen opgesteld in het geval van hoofdluis. Deze kunt u hier lezen.