Nieuws

Rots en water

Volgende week starten we weer met de Rots en Water lessen. U bent van ons gewend dat wij dit alleen in groep 8 doen, als extra ondersteuning bij het verlaten van onze school. Dit jaar gaan we deze lessen ook in groep 7 verzorgen. Wat is Rots en Water ook al weer? Het Rots en Water programma kan worden beschouwd als een weerbaarheidsprogramma en kan ondersteunend zijn bij het anti-pest programma. De training van weerbaarheid gaat samen met het ontwikkelen van positieve sociale vaardigheden. Communicatie- en sociale vaardigheden worden verder ontwikkeld en thema’s als pesten, conflicten, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag komen in de training aan de orde. De lessen zullen a.s. woensdag beginnen.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Luizencontrole

Op school zijn er moeders actief die kinderen controleren op hoofdluis. Wat doen ze precies? Dat kunt u lezen in de folder. Op onze school zijn  richtlijnen opgesteld in het geval van hoofdluis. Deze kunt u hier lezen.