Nieuws

Spaargeld activiteitencommissie

Tijdens de jaarvergadering werd er gevraagd of er met het geld dat op de spaarrekening van de AC staat niet iets leuks gedaan kan worden.  Met de AC-leden is hier over gesproken en hebben we het volgende bedacht. Graag zouden wij van jullie, maar ook van jullie kinderen ideeën ontvangen over waar we het geld aan zouden moeten besteden. Denk dan bijvoorbeeld aan iets voor op het plein, een educatief uitje, enz. Deze ideeën kunnen tot en met 18 mei in de ideeënbus worden ingeleverd . Deze bus staat in de hal van de midden- /bovenbouw. Zou u dus samen met uw kind/kinderen willen brainstormen over ideeën en deze op papier in de ideeënbus willen inleveren?

Terug naar het nieuwsoverzicht

Luizencontrole

Op school zijn er moeders actief die kinderen controleren op hoofdluis. Wat doen ze precies? Dat kunt u lezen in de folder. Op onze school zijn  richtlijnen opgesteld in het geval van hoofdluis. Deze kunt u hier lezen.