Nieuws

Staking 12 december / Brief

Beste ouder(s), verzorger(s),

 Op dinsdag 12 december 2017 gaan de medewerkers van onze school een dag staken. Op onze school zullen die dag geen medewerkers aanwezig zijn. Als directeurenberaad (vergadering van alle directeuren van Aves) hebben we deze brief gemaakt waarin we onze opstelling nog eens toelichten.

 Op 12 december zal onze school dus gesloten zijn in verband met de landelijke onderwijsstaking. Wij verwachten dat u op deze dag zelf zorgt voor de opvang van uw kinderen. Eventuele kosten die hieruit voortkomen zijn voor uw eigen rekening. Onze school heeft voldoende marge-uren, waardoor de onderwijstijd voor uw kind niet in de knel komt.

U heeft op 24 november al een brief/email van het bestuur van Aves ontvangen. Daarin waren de redenen van de staking uitgelegd. Nog even in het kort:

 Wij maken ons oprecht veel zorgen over de toekomst van ons beroep en dus over het onderwijs aan uw kind(eren). De grote werkdruk, bureaucratie en de relatief lage salarissen in het primair onderwijs hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat veel leraren zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leraren zijn bijgekomen. Dit heeft als gevolg dat we nú al kampen met een lerarentekort dat in de aankomende jaren schrikbarend zal gaan groeien. Dat betekent dat we niet meer altijd een vervanger kunnen vinden als een leraar ziek is. Dit is nu al de alledaagse werkelijkheid voor onze school. Als dit zo doorgaat betekent het straks ook dat we niet meer kunnen garanderen dat we voor elke klas een leraar kunnen vinden.

 Met deze staking willen we wederom de politiek wakker schudden. Leraren houden doorgaans totaal niet van staken. Dat het zover komt, zegt genoeg. Daarom vragen we uw steun voor deze actie.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens het team,

Paulien Elshof.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Luizencontrole

Op school zijn er moeders actief die kinderen controleren op hoofdluis. Wat doen ze precies? Dat kunt u lezen in de folder. Op onze school zijn  richtlijnen opgesteld in het geval van hoofdluis. Deze kunt u hier lezen.