Nieuws

Staking 30-31 januari

U heeft vast wel gehoord dat er op 30-31 januari weer landelijke onderwijsstakingdagen worden gehouden. De staking is gericht op minder werkdruk, voldoende collega’s en een beter salaris. Er is inmiddels een nieuwe CAO getekend waarin een salarisverhoging is toegezegd. Dit lost echter niet de huidige situatie in het onderwijs op, met haar vele personeelstekorten. In het team hebben we gesproken over het wel/niet meedoen met de staking. Omdat het stakingsrecht een individuele zaak is maken leerkrachten ook een individuele keuze hierin. Ik zal u woensdag berichten welke leerkrachten wel/niet gaan staken.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Luizencontrole

Op school zijn er moeders actief die kinderen controleren op hoofdluis. Wat doen ze precies? Dat kunt u lezen in de folder. Op onze school zijn  richtlijnen opgesteld in het geval van hoofdluis. Deze kunt u hier lezen.