Nieuws

Startgesprekken

Op advies van de schooladviescommissie zijn we enkele jaren geleden begonnen met onze zgn. startgesprekken voor alle ouders die hier behoefte aan hebben.

Wat houdt dit gesprek in?

Voor sommige kinderen geldt dat er iets speciaals met het kind aan de hand is wat u graag persoonlijk met deze leerkracht wilt bespreken. Of misschien wilt u gewoon eens kennis maken met de nieuwe leerkracht, of u wilt graag persoonlijk met de leerkracht over uw zorg praten, dan bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van het startgesprek. Bij dit gesprek is het dus niet vooral de leerkracht die informatie over het kind doorgeeft, maar u als ouder vertelt over uw kind.

(U mag er van uit gaan dat elke leerkracht het leerlingvolgsysteem van uw kind gelezen heeft, en op de hoogte is van wat in eerdere jaren heeft plaatst gevonden. Daarnaast is elke leerkracht persoonlijk ingelicht over het kind door de vorige leerkracht, in een gezamenlijk gesprek met de intern begeleider juf Liesbeth.)

De gesprekken zijn al volgende week gepland, en wel op woensdag 13 september. Natuurlijk is het nog maar kort dag voor u, dat realiseren wij ons goed. Als u wel gebruik wilt maken van het startgesprek maar het is voor u niet mogelijk om op 13 oktober te komen willen wij dit op de volgende manier oplossen.

U mailt de betreffende leerkracht waar u een gesprek mee wilt en zij/hij zal telefonisch een afspraak met u maken.

De mailadressen van de leerkrachten zijn:

 Juf Kelly: k.sijmons@aves.nl

Juf Gonnie: g.vannieuwenhuizen@aves.nl

Juf Janiek: j.beute@aves.nl

Juf Jenneke: j.zelhorst@aves.nl

Juf Lianne: j.vaneijken@aves.nl

Juf Judith: j.thesing@aves.nl

Juf Marye: ma.vandijk@aves.nl

Meester Peter: p.sloot@aves.nl

Juf Daniëlle: d.smeding@aves.nl

Juf Liesbeth (i.b.-er): l.schroder@aves.nl

Juf Paulien (directeur): p.elshof@aves.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht

Luizencontrole

Op school zijn er moeders actief die kinderen controleren op hoofdluis. Wat doen ze precies? Dat kunt u lezen in de folder. Op onze school zijn  richtlijnen opgesteld in het geval van hoofdluis. Deze kunt u hier lezen.