Nieuws

Studiedag 21 januari - Kindgesprekken...

Op de gezamenlijke studiedag van dinsdag 21 januari met de Klimop hebben we het gehad over kindgesprekken. Wat zijn kindgesprekken? Onder een kindgesprek verstaan we een gepland en gestructureerd gesprek tussen kind en leerkracht. Kindgesprekken houden is een manier om kinderen meer te betrekken bij hun eigen leerproces. Het uitgangspunt hierbij is dat leerkrachten niet alleen zelf bedenken en bepalen wat en hoe er geleerd wordt, maar dat doen door met kinderen regelmatig individueel in gesprek te gaan. Door goed te luisteren naar kinderen krijgt de leerkracht zicht op waar het kind staat in zijn of haar ontwikkeling en wat er nodig is om tot een volgende stap te komen. Het gesprek is daarmee een krachtig middel om leerlingen verder te helpen in hun ontwikkelingsproces. In kindgesprekken bespreken leerkrachten en kinderen hoe het gaat, welke doelen het kind wil behalen en hoe het kind dat zou kunnen doen. Kinderen actief betrekken bij het stellen van eigen doelen en de evaluatie daarvan draagt bij aan een hogere motivatie, een positiever zelfbeeld en betere leerresultaten. Nog voor de meivakantie wordt er met ieder kind een kindgesprek gepland. Vraag uw kind (na de kindgesprekken) maar eens wat er besproken is en welke doelen het kind heeft aangegeven

Terug naar het nieuwsoverzicht

Luizencontrole

Op school zijn er moeders actief die kinderen controleren op hoofdluis. Wat doen ze precies? Dat kunt u lezen in de folder. Op onze school zijn  richtlijnen opgesteld in het geval van hoofdluis. Deze kunt u hier lezen.