Nieuws

Thema 'Vrijheid' van 8-24 mei

In de weken van 8 mei tot 24 mei werken de kinderen bij het vak godsdienst/levensbeschouwing rond het thema “Vrijheid”. De maand mei begint ieder jaar met de herdenking van de zwaar bevochten vrijheid in de Tweede Wereldoorlog. Herdenken is tegen elkaar zeggen: we willen zorgen dat die vrijheid er blijft en dat die vrijheid mogelijk wordt voor anderen die in onvrijheid leven.

Maar wat is vrijheid? Dat je vrij bent om alles te doen en te zeggen? Vrijheid is méér dan zomaar doen waar je zin in hebt. Vrijheid heeft te maken met de ruimte om te zijn of te worden wie je bent.

Vrijheid moet vaak bevochten worden. Zo vertelt ook het verhaal over de bevrijding uit Egypte: het joodse volk in Egypte mag niet zijn eigen feesten vieren en mag zelfs geen kinderen krijgen, jongetjes worden gedood. Ze zijn niet meer dan slaven. Maar dan zijn daar gelukkig een paar vrouwen die opstandig worden en zorgen dat de jongetjes toch blijven leven. Zo redden ze de pasgeboren Mozes, die in een biezen mandje over de rivier drijft en gevonden wordt door de dochter van de farao: hij is gered.

Later in zijn leven realiseert Mozes zich dat en zorgt er dan voor dat het hele volk bevrijd wordt uit Egypte: een moeizame strijd, maar het lukt. Het uittochtverhaal is een verhaal van alle tijden. Het is een hoopvol symbool voor mensen die staan voor vrijheid en die zich verzetten tegen onrecht.

De kinderen zullen dat verhaal horen in deze periode.

In de onderbouw wordt het gelegd naast verhalen uit het circus waarin de rollen tussen de circusdieren oneerlijk verdeeld zijn. Karel Leeuw speelt de baas. Flipper Flap de dolfijn wordt gevangen gehouden. Reden voor alle dieren om te staken, geholpen door Kras de Meeuw, die de weg naar de vrijheid wijst. En vandaar praten we over verhalen van de kinderen zelf.

In midden- en bovenbouw horen de kinderen verhalen van latere grote vrijheidsstrijden, zoals de strijd van Nelson Mandela in Zuid-Afrika en het afbreken van de Berlijnse Muur.

Daarnaast wordt een minder zichtbare strijd tegen de kinderarbeid gelegd. Het hoort niet dat kinderen als slaven werken: ze verdienen vrijheid om kind te zijn.

En de kinderen denken na over hoe ze elkaar soms onvrij maken. Want wie durft de druk van de groep te weerstaan en kleding te dragen die je zelf leuk vindt? Wie kiest er voor om niet mee te doen met pesterijen? Wie durft nee te zeggen terwijl iedereen je pusht op ja te knikken? En ga je alles zomaar ‘liken’ van je beste vriendin ook als je het niets vindt? Daar willen we even goed over nadenken in deze tijd en over wat je nodig hebt voor vrijheid: lef, hoop, vertrouwen en samen optrekken.

Vlak voor Hemelvaart wordt het verhaal over de hemelvaart van Jezus verteld. De kinderen horen dat de leerlingen nog niet de vrijheid voelen om zonder Jezus verder te gaan. Jezus belooft hen kracht en moed: de ‘Heilige Geest’. Maar wat dat is? Dat gaan ze nog ontdekken.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Luizencontrole

Op school zijn er moeders actief die kinderen controleren op hoofdluis. Wat doen ze precies? Dat kunt u lezen in de folder. Op onze school zijn  richtlijnen opgesteld in het geval van hoofdluis. Deze kunt u hier lezen.