Nieuws

Themaweken Bouwen (Wetenschap en Techniek)

In samenwerking met De Klimop werken we de komende weken rond het thema bouwen, alle kinderen van de basisscholen uit Nagele werken samen. Zo hebben alle groepen een aantal momenten gepland, waarbij ze samenwerken met hun leeftijdsgenoten van de andere school. Zoals u misschien al wel van u kind(eren) heeft gehoord, hebben we afgelopen dinsdag 6 maart het thema gezamenlijk geopend. In de tussenruimte hebben we een lied (Ik bouw een huis - https://www.youtube.com/watch?v=n8358L5mvkM gezongen en zijn alle kinderen uitgenodigd om zelf thuis een “muizenhuis” te bouwen!

Veel kinderen waren erg enthousiast en willen graag meedoen. We willen graag alle muizenhuizen bewonderen tijdens de afsluiting en hebben een prijsje voor het mooiste muizenhuis! Ter inspiratie hebben we gekeken naar fragmenten van een uitzending van Het Klokhuis ( https://www.hetklokhuis.nl/onderwerp/muizenhuis ). Onze muizenhuizen mogen ongeveer 30 bij 20 centimeter zijn, je mag er alleen aan werken, maar ook samen met klasgenootjes of broertjes/zusjes en natuurlijk vaders/moeders!

We sluiten dit thema af met een open avond. Op donderdag 22 maart tussen 18.00 uur en 19.30 uur zijn ouders/verzorgers, opa’s/oma’s en andere belangstellenden van harte welkom om op beide scholen te komen kijken!

Terug naar het nieuwsoverzicht

Luizencontrole

Op school zijn er moeders actief die kinderen controleren op hoofdluis. Wat doen ze precies? Dat kunt u lezen in de folder. Op onze school zijn  richtlijnen opgesteld in het geval van hoofdluis. Deze kunt u hier lezen.